Stadsdeel verleent door nalatigheid opnieuw bouwvergunning aan stromannen speculant

In januari 2006 werd er voor het eerst een bouwvergunning ingetrokken op basis van wet BIBOB. Dit gebeurde in het amsterdamse stadsdeel Oost Watergraafsmeer en wel mede op basis van de publicatie van het SPOK rapport ‘Waar rook is’ uit 2005. Dit rapport beschrijft de handel en wandel van huisjesmelker en koppelbaas Joseph Cyrrus McCarthy.

Een reactie kon niet uitblijven en al snel schoof McCarthy een aantal stromannen naar voren: de heren Leon Segaar, Pepijn Koch, Ton Klomp en Albert van de Laar. Met de verlening van dezelfde bouwvergunning voor het pand in de Pretoriusstraat aan deze heren, lijkt deze opzet nog te lukken ook. Met een nieuw rapport, ‘Waar stro is’, wil het SPOK duidelijkheid scheppen over de verhoudingen tussen de betrokken.

De belangen zijn trouwens groter dan de bouwvergunning in kwestie. Nadat de werkwijze van McCarthy’s schoonmaakbedrijf bekend werd, is hij niet alleen alle legitieme klanten (waaronder het stadsdeel Oud Zuid!) kwijtgeraakt, maar hebben belastingdienst en het UWV beslag om vrijwel zijn gehele (legale) vermogen laten leggen, waaronder het pand aan de Pretoriusstraat. De claims van genoemde partijen maar ook de hypotheek op het pand overstegen de feitelijke waarde veelvoudig.

De onderhandse verkoop van het pand in januari heeft veel van deze ‘problemen’ opgelost. De manier waarop de eigendomsoverdracht tot stand is gekomen heeft ervoor gezorgd dat vrijwel alle gedupeerden buiten spel staan. McCarthy is in eerste instantie gestopt met het afbetalen van een veel te hoge hypotheek (500.000 euro). Deze hypotheek is tot stand gekomen met de medewerking van zijn voormalige boekhouder Johannes van den Elshout, die op zijn beurt weer allerlei zakenrelaties onderhield met de heren Klomp, Segaar en van de Laar.

De ING moest daarom genoegen nemen met een veel lager bedrag bij een mogelijke veiling. De veiling kwam echter nooit tot stand, maar de heren in kwestie hebben het pand onderhands aangekocht. De vorderingen van belastingdienst en UWV kwamen daardoor uiteraard te vervallen. Opmerkelijk is daarbij dat de onderhandse aankoop door dhr Segaar zelf gefinanceerd word met een persoonlijke hypotheek van 700.000 euro. Een bedrag van “onbekende herkomst”.

Een poging om hiermee aan de werking van de wet BIBOB te ontkomen strandde echter: toen de ‘nieuwe’ eigenaren van de Pretoriusstraat 28 bezwaar tegen de intrekking maakten, kregen ze van het stadsdeel te horen ‘dat de intrekkingsgronden nog steeds van kracht waren’. Dit heeft de heren niet weerhouden dezelfde aanvraag onder een ander naam opnieuw in te dienen.

Tegen alle verwachtingen en buiten een politieke besluitvorming om is de vergunning recentelijk toch verleend, waarbij in de woorden van de vergunningverlenende ambtenaar ‘een relatie tussen nieuwe en oude aanvrager niet aannemelijk wordt geacht’. Desgevraagd heeft het DB bestuur de blunder toegegeven en een nieuw BIBOB onderzoek aangekondigd. Gezien de in ‘Waar stro is’ gepresenteerde feiten, wachten wij de uitkomst met spanning af.

Zie ook eerder blog-item: Bezwaar tegen intrekking bouwvergunning BIBOB afgewezen

Zie ook: de website van de bewoners van de Pretoriusstraat 28

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Captcha Captcha Reload