Bibob-toets bouwvergunning Steve Bikoplein 19

De toepassing van de wet BIBOB op respectievelijk bouwvergunningen en horecavergunningen kent een groot verschil. In tegenstelling tot een bouwvergunning is een horecavergunning door de tijd blijvend verbonden met de aanvrager, in casu: de uitbater. Een verlening van een bouwvergunning is juist een eenmalige momentopname. Het beleid dient dus te voorkomen dat criminelen stromannen vergunningen laten aanvragen om zo de BIBOB-toets te ontlopen. Het overnemen van bouwvergunningen nadat deze verleend zijn is een lacune in de BIBOB-procedure. In principe kan een vergunning later worden ingetrokken, maar er is echter nog geen beleid waaruit blijkt dat dit structureel zou gebeuren.

Een merkwaardige situatie doet zich voor bij een bouwvergunning voor Steve Bikoplein 19. Deze vergunning werd reeds in 2002 afgegeven aan de heer Testa, toenmalig eigenaar van het pand. Dit levert nu een sluipweg op, waarbij de nieuwe eigenaren geen BIBOB-toets hoeven af te leggen zoals dat inmiddels gebruikelijk is. Dit is extra opvallend nu blijkt dat het Steve Bikoplein 19 betrokken is in een ABC-constructie (uitleg: zie rapport justitie vanaf pagina 71(85)) met actoren T.M.F. Testa, Nawar Hussein (Manner Vastgoed B.V.) en Ronny Meijler (Sterk Trading B.V.). Testa sluit met Hussein op 23-03-2007 een koopcontract voor 493.400 euro, waarna Hussein met Meijler op 16-04-2007 een koopcontract sluit voor 650.000 euro.

Binnen twee weken verdient Hussein dus 156.600 euro terwijl er in het pand nog voor geen cent gerenoveerd is. Nawar Hussein (ook wel bekend als Noah Laith) is een berucht persoon. Zo is hij beschreven in een rapport (pagina 9) van het Meldpunt Ongewenst
Verhuurgedrag
als iemand die huurders wegpest. Op studentenfora raden woningzoekenden elkaar af om in zee te gaan met Hussein. Hij kwam onlangs ook in het asbestfraude-schandaal naar voren bij dubieuze zaakjes in de Da Costastraat in Oud-West. Een raadslid stelde hier toen vragen over.

Het is gebleken dat Nawar Hussein zich veelvuldig bezig houdt met ABC-constructies, waarbij hij aan de bemiddeling onwaarschijnlijke hoeveelheden geld overhoudt. Een mogelijke verklaring voor de
achterliggende financiele verhoudingen is wellicht te vinden in het feit dat de actoren die van Hussein kopen regelmatig terugkomen en ook onderling op hun beurt relaties onderhouden.

Andere zakelijke voorbeelden:

*Ruyschstraat 32 : Nawar Hussein (Utopit B.V.) en Michel Weiss (Wemi B.V.) betrokken in ABC-constructie.
Stichting de Schimmel verkoopt aan Radon Exploitatie B.V. voor 302.500 euro op 17-01-2005 (notaris)
Radon Exploitatie B.V. verkoopt aan Utopit b.v. voor 375.000 op 04-03-2005
Utopit B.V. verkoopt aan Wemi B.V. voor 425.000 op 22-06-2005
(per 11-09-2006 voor nog onbekend bedrag doorverkocht aan Equisition B.V. / RVG Woningen B.V. / RVG Woningontwikkeling B.V. i.o.)

*Nieuwe Achtergracht 91 : Nawar Hussein en Michel Weiss (Wemi B.V.) betrokken in
ABC-constructie.
P.A.Douwes en L.M.Werleman verkopen aan Manner Vastgoed en Pepijn Koch op 05-04-2006 en 22-05-2006 voor 500.000
Manner Vastgoed B.V. en Pepijn Koch verkopen aan Wemi B.V. voor 682.500 op 29-05-2006

*Fagelstraat 8 : Michiel Millenaar (Onob B.V., Wemi B.V.) en Ronny Meijler zijn per 20-06-2005 medeeigenaar.

Dit doet het vermoeden rijzen dat het een financieel netwerk betreft waarbinnen de formeel gescheiden financieele handelingen tussen individuen eigenlijk een financieele eenheid betreffen. Op die manier zouden de ABC-constructies mogelijk voor illegale doelen gebruikt worden. Ervaring met andere zaken heeft uitgewezen, dat ABC-constructies zich uitstekend lenen voor hypotheekfraude, witwassen, en
belastingontduiking.

Op dit moment wil Ronny Meijler (Sterk Trading B.V.) een bouwvergunning overnemen voor verbouwing van het pand aan het Steve Bikoplein nr 19. Los er van, dat het stadsdeel een BIBOB-procedure kan overwegen om de rol van Hussein bloot te leggen, is er het feit dat er na 26 weken uberhaupt al de mogelijkheid bestaat om een vergunning die niet gebruikt wordt weer in te trekken, zodat bij een nieuwe aanvraag de standaard BIBOB-toets wel kan worden uitgevoerd. Er zou immers een lacune in de wet BIBOB
ontstaan als bouwvergunningen, zeker die van voor de BIBOB-tijd, eenvoudigweg worden doorgeschoven.

Als kan worden bevestigd dat Meijler en Hussein feitelijk deel uitmaken van hetzelfde financiele netwerk, zou de informatie die reeds bekend is van Nawar Hussein aanleiding geven om niet alleen Hussein maar ook Meijler medewerking van het stadsdeel met betrekking tot vergunningverlening te ontzeggen. Het kan niet zo zijn dat malafide eigenaren, door gebruikmaking van ABC-constructies, zorgen dat reeds bekende personen in de schaduw blijven en zij in feite onbedoeld door het stadsdeel
worden gefaciliteerd om hun praktijken in de ‘bovenwereld’ voort te kunnen zetten.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Captcha Captcha Reload