Uitponder Amstelodami blijft steken

Nadat prijsopdrijving in de uitponding bij doorverkoop lange tijd heel gewoon was, blijken er nu wat luchtkastelen in te storten. Onze lieveling Amstelodami verkocht onlangs een reeks panden aan corporatie De Key, en kreeg voor een tweede keer te maken met krakers in een stilliggend renovatieproject.


In de artikelen “De waarde van de heren van Amsterdam” en “Van Amstelodami tot PBS, oftewel: What Sander, Barry and Pierre did next” is al eerder op deze website aandacht geschonken aan de activiteiten van PBS Real Estate / Dominus Amstelodami / Filia Prima Amstelodami, hierna Amstelodami genoemd. Amstelodami betaalt opvallend veel voor (kunstmatig dure) panden en probeert door middel van splitsen, samenvoegen en luxe renovaties haar investering te verzilveren. Al voordat de crisis toesloeg en de markt voor zeker de duurdere Amsterdamse etagewoningen begon te haperen een riskante strategie. Vermoedelijk staan daarom luxe woningen zoals Van Ostadestraat 157 (zo’n 5 ton gevraagd voor 1-2 hoog, nog meer voor 3-4 hoog) in De Pijp en Rhijnvis Feithstraat 28 in Oud-West (een soortgelijk verhaal) al langere tijd te koop.

Een tekort aan kapitaal zou dan misschien kunnen verklaren waarom op 9 april 2009 Amstelodami een reeks recent aangekochte panden zonder winst doorverkocht aan De Principaal (de projectontwikkelingstak van woningbouwcorporatie De Key). Het ging zo: op 15 oktober 2008 kocht Amstelodami de panden Foeliedwarsstraat 40,42,50,52 en Rapenburg 93 voor 2.050.000 euro van Harry Mock. Stadsdeel Centrum beschreef in 2007 Foeliedwarsstraat 50-52 als een “zeer slecht pand” (p. 23), en zei ook dat al de bewuste Foeliedwarsstraat panden “in slechte staat” waren met “fundering in slechte staat” (p.25). Op 9 april 2009 – net minder dan 6 maanden na aankoop – verkocht Amstelodami (koopcontract: 1 april 2009) dezelfde panden aan De Principaal voor 2.100.000 euro. Dat is overduidelijk een poging door Amstelodami om quitte te spelen; 50.000 euro is echt niets als men uitrekent wat bijna zes maanden hypotheekbetalingen (betaald over twee miljoen euro) en andere lasten kosten. Men dient ook vragen te stellen over de rol van De Principaal bij deze transactie. Door panden van Amstelodami over te nemen voor de prijs die Amstelodami zelf betaalt, bestaat de risco dat de vaak excessief hoge (en soms door tussenhandel kunstmatig opgedreven) aankoopprijzen van Amstelodami “genormaliseerd” worden. Dit is des te zorgelijker als de koper een speler uit het zogenaamde “maatschappelijk middenveld” is, zoals een woningbouwcorporatie.

Verder lezen wij op indymedia dat enkele dagen geleden nog een Amstelodami pand werd gekraakt, deze keer Kerkstraat 2 in het centrum van Amsterdam. Kerkstraat 2 figureerde al in het voorgenoemde “Van Amstelodami tot PBS”. Vital statistics: ABCtje met Meja/Roksvast en een 39% waardestijging in 2 maanden. Vorig jaar werden ook al de Amstelodami panden Albert Cuypstraat 40-42 in De Pijp met veel ophef gekraakt. Blijkbaar heeft Amstelodami niet alleen last van vertragingen bij de eindfase van haar uitpondingstraject (het verkopen van de chique gerenoveerde woningen) maar ook bij de beginfase, waar zwaar verwaarloosde panden zoals Kerkstraat 2 zich nu in bevinden.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Captcha Captcha Reload