Het einde van bouwbedrijf Everything BV


Op onze site is bouwbedrijf Everything BV al vaker in het zonnetje gezet, meestal overigens toch niet echt in positieve zin. Vanaf 2005 was Watze de Vries bezig het bouwbedrijf over te nemen nadat er al een innige samenwerking tot stand was gekomen met dit van oorsprong Zaans bedrijf. Factuurtje aanpassen? Geen probleem. U vraagt, wij draaien, dat soort werk. Maar uiteindelijk, als De Vries in 2007 alle aandelen in handen heeft, gaat het jaar daarop het bloeiende bedrijf failliet. Lees nu hoe dat kon gebeuren in de faillisementsverslagen opgesteld door de curator.

Enkele quote’s dan maar:

“De aandelen van Akropolis worden gehouden door Docklands Trust & Financial Servi-ces B.V., welke vennootschap tevens het bestuur over Akropolis voert. De indirect aan-deelhouder van Docklands, de heer R.J. Briedé te Rotterdam, heeft tegenover de curator verklaard dat hij feitelijk geen bestuurshandelingen in Everything B.V. heeft verricht en dat hij uitsluitend in opdracht van de heer W.R. de Vries trusthandelingen ten behoeve van Akropolis en Everything B.V. heeft uitgevoerd.”

en ook:


“Oorzaak faillissement
Als oorzaken van het faillissement hebben te gelden het faillissement van Diacra Vast-goed B.V. als substantiële opdrachtgeefster van Everything B.V., welk faillissement medio 2007 is uitgesproken, maar ook het (vermoedelijk) tekortschieten van W.R. de Vries als feitelijk leidinggever van Everything B.V. Het verzochte voorlopig getuigen-verhoor tegen laatstgenoemde zal hierover duidelijkheid brengen.”

Leuk he? En er komt nog veel meer aan!

2 Reacties op Het einde van bouwbedrijf Everything BV

 1. Zie hier link naar weer een faillissementsverslag van Everything BV, Watze de Vries moet (schijntje) betalen en laat 1.4 miljoen aan faillissementsschulden achter.

  faillissementsverslag

  Quote:

  7.5 Onbehoorlijk bestuur
  In het laatste faillissementsverslag van 28 oktober 2010, is gerapporteerd dat over de gestelde,
  doch betwiste bestuurdersaansprakelijkheid een regeling tot stand is gekomen,
  zowel met W.R. de Vries als feitelijk leidinggever als met M. Jacobsen als formeel bestuurder
  van gefailleerde. De heer De Vries is evenwel niet bereid gebleken de door de
  curator opgestelde Vaststellingsovereenkomst te ondertekenen en de regeling na te komen.
  Daarom heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris de weigerachtige
  W.R. de Vries in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter te Leeuwarden tot
  nakoming van de regeling. Deze vordering is bij vonnis in kort geding van 29 december
  2010 integraal toegewezen. De Vries is veroordeeld de Vaststellingsovereenkomst te ondertekenen
  en na te komen, meer specifiek om een bedrag van € 30.000,– te vermeerderen
  met wettelijke rente aan de boedel te voldoen, dit met kostenveroordeling. De Vries
  heeft tot dusver niet aan het vonnis voldaan, reden waarom dit ter betekening en executie
  aan de deurwaarder is toegestuurd.

 2. Zie hier link naar weer een faillissementsverslag van Everything BV, Watze de Vries moet (schijntje) betalen en laat 1.4 miljoen aan faillissementsschulden achter.

  faillissementsverslag

  Quote:

  7.5 Onbehoorlijk bestuur
  In het laatste faillissementsverslag van 28 oktober 2010, is gerapporteerd dat over de gestelde,
  doch betwiste bestuurdersaansprakelijkheid een regeling tot stand is gekomen,
  zowel met W.R. de Vries als feitelijk leidinggever als met M. Jacobsen als formeel bestuurder
  van gefailleerde. De heer De Vries is evenwel niet bereid gebleken de door de
  curator opgestelde Vaststellingsovereenkomst te ondertekenen en de regeling na te komen.
  Daarom heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris de weigerachtige
  W.R. de Vries in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter te Leeuwarden tot
  nakoming van de regeling. Deze vordering is bij vonnis in kort geding van 29 december
  2010 integraal toegewezen. De Vries is veroordeeld de Vaststellingsovereenkomst te ondertekenen
  en na te komen, meer specifiek om een bedrag van € 30.000,– te vermeerderen
  met wettelijke rente aan de boedel te voldoen, dit met kostenveroordeling. De Vries
  heeft tot dusver niet aan het vonnis voldaan, reden waarom dit ter betekening en executie
  aan de deurwaarder is toegestuurd.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Captcha Captcha Reload

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>