Het einde van bouwbedrijf Everything BV


Op onze site is bouwbedrijf Everything BV al vaker in het zonnetje gezet, meestal overigens toch niet echt in positieve zin. Vanaf 2005 was Watze de Vries bezig het bouwbedrijf over te nemen nadat er al een innige samenwerking tot stand was gekomen met dit van oorsprong Zaans bedrijf. Factuurtje aanpassen? Geen probleem. U vraagt, wij draaien, dat soort werk. Maar uiteindelijk, als De Vries in 2007 alle aandelen in handen heeft, gaat het jaar daarop het bloeiende bedrijf failliet. Lees nu hoe dat kon gebeuren in de faillisementsverslagen opgesteld door de curator.

Enkele quote’s dan maar:

“De aandelen van Akropolis worden gehouden door Docklands Trust & Financial Servi-ces B.V., welke vennootschap tevens het bestuur over Akropolis voert. De indirect aan-deelhouder van Docklands, de heer R.J. Briedé te Rotterdam, heeft tegenover de curator verklaard dat hij feitelijk geen bestuurshandelingen in Everything B.V. heeft verricht en dat hij uitsluitend in opdracht van de heer W.R. de Vries trusthandelingen ten behoeve van Akropolis en Everything B.V. heeft uitgevoerd.”

en ook:


“Oorzaak faillissement
Als oorzaken van het faillissement hebben te gelden het faillissement van Diacra Vast-goed B.V. als substantiële opdrachtgeefster van Everything B.V., welk faillissement medio 2007 is uitgesproken, maar ook het (vermoedelijk) tekortschieten van W.R. de Vries als feitelijk leidinggever van Everything B.V. Het verzochte voorlopig getuigen-verhoor tegen laatstgenoemde zal hierover duidelijkheid brengen.”

Leuk he? En er komt nog veel meer aan!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Captcha Captcha Reload