De F. Halszaak

Het zit ‘duurzame’ splitsboer Martijn Winnen even niet mee. Een aantal jaar geleden kocht hij Frans Halsstraat 32 om op te knappen en uit te ponden. Maar het knapt niet op: de boel verzakt ernstig.

Vandaag hebben de huurders een dagvaarding ontvangen. De zitting volgt op 28 november en Winnen eist dan dat de bewoners op 1 december hun huurwoningen moten verlaten! Dat is toch godgeklaagd.
De gedupeerde bewoners houden hun hele verhaal nauwkeurig bij op speculanten.blogspot.com.
Ondertussen is door de aanleg van een kelderbak onder het pand (extra woonruimte creëren maakt splitsen mogelijk) het pand, én dat van de buren, ernstig verzakt. Kijk ook even naar het filmpje dat AT5 maakte.

10 Reacties op De F. Halszaak

 1. Sinds november 2007 zijn Martijn Winnen en diens echtgenote Elselotte Marije Winnen-Hordijk eigenaren van dit pand.
  Sindsdien bestookte Martijn Winnen de huurders met leugens, bedrog, overlast en nog meer leugens! Daarbij de grote variatie aan bewoners die door Martijn Winnen op de begane grond gehuistvest zijn, zonder dat daar een vergunning voor huisvesting voor was. Waar gingen die enveloppen naartoe? Waar waren de inspecteurs van WZS?

  De bewoners van de eerste verdieping hebben inmiddels moeten verhuizen omdat ze met een kind van 20 maanden boven een bouwput woonden…met alleen een houten vloer ertussen en verder alle ongemakken van de werkzaamheden o.a. de balkondeuren die niet dichtgemaakt konden worden, grote hoeveelheden stof, rook van de werkzaamheden, lawaai..etc..etc… Bouw en Woningtoezicht vond het allemaal maar best! Winnen wilde niet voor het isoleren en brandwerend maken van de vloer betalen.
  Deze huurders zijn door Martijn Winnen weggetreiterd….en vertikte het een redelijke vergoeding te geven…nu de andere huurders nog!
  Dit is diezelfde man die het steeds over ‘duurzaam’ heeft…een eigen duurzame bankrekening ja!
  Deze man is nooit zijn verantwoordelijkheid naar zijn huurders (van de Frans Halsstraat 32) nagekomen!
  Het werd de hoogste tijd dat iedereen zelf kon lezen en zien hoe hypocriet deze man is!!!

 2. nou mensen, het is wel een zeer ongenuanceerd en eenzijdig verhaal. Het pand is zeer slecht en de kosten om het renoveren zijn gigantisch. Huren van 200 tot 300 euro per maand kunnen zo een renovatie niet in stand houden. Daarnaast zijn er zoveel mankementen aan het pand (ook voor het beginnen van de verbouwing, getuige uitgebreide bouwkundige rapporten) dat renovatie niet kan tijdens bewoning. Op verschillende momenten heb ik oplossingen aangeboden. Deze zijn allen afgewezen. Niet 1 keer heb ik van de huurders een mogelijke oplossing aangereikt gekregen. Dan heb ik op een gegeven moment nog maar 1 keuze en dat is inderdaad de rechter vragen om het ontbinden van de huurovereenkomsten. Ik sta open voor contact en leg graag het verhaal graag ook persoonlijk uit. Ik ben op kantoor uren te bereiken op 020 305 28 10. Maak een afspraak met mij ipv zo gemakkelijk iets op te schrijven zonder wederhoor te hebben toegepast.
  vriendelijke groet, martijn

 3. Deze kerel doet alles als hij daar een paar centen mee kan verdienen. De zittende bewoners moeten maar zien hoe ze overleven; het maakt die Martijn Winnen (Winnen & Co, Holland Green Building Company BV) helemaal niets uit. Hij zit lekker in zijn ‘duurzame’ en ecologisch verantwoorde’ woning. Gewoon een stelletje criminelen met toestemming van de deelraad. Bedankt! Zijn echtgenote (Elselotte Winnen-Hordijk) is kennelijk volledig op de hoogte, en dermate sociaal bewogen dat ze de bewoners van de 1e etage ‘nog gaan cent’ mee zou geven na het gedwogen vertrek.

 4. jeetje Karel. Het wordt wel heel laag bij de grond dat je naast leugens ook nog eens mijn vrouw erbij moet halen. Ik heb de huurders van de 1e etage niet gedwongen te vertrekken. Ik heb jullie allen duidelijk te kennen gegeven dat deze verbouwing zal leiden tot heel veel overlast. Ik begrijp heel erg goed dat de huurders zijn vertrokken. Naast de geluidoverlast, was de woning te klein (1 slaapkamer met zin drieen), en heeft het gebreken. Op een gegeven moment dient een pand en haar woningen gerenoveerd. Dat moment is eindelijk aangebroken en ja, dit heeft gevolgen voor de zittende huurders.
  Ik vind het heel vervelend hoe de verhouding zo ernstig zijn verstoord en dat je op geen enkele manier met mij wilt communiceren behalve via het WSW en op deze manier. Ik begrijp dat je niet financieel bij machte bent om een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan na renovatie. Daarom heb ik een lege sociale huurwoning op de begane grond in de baarsjes aangeboden. Deze woning had een grote tuin en zou door de eigenaar ook nog eens gerenoveerd worden. Door de weigering heb je het naar mijn idee wel heel moeilijk voor jou en je vrouw gemaakt. Je draagt zoveel kwaadheid en negativiteit. Ik hoop dat je dit een keer kwijtraakt. gegroet, martijn

 5. Santos Fernandez Fernandez, je betaalde afgelopen vier jaar circa 275 euro per maand en de laatste tijd de helft. Je wilde nergens aan mee werken getuige verschillende brieven van jullie kant. Dat mij bevraagd wordt om 20.000 euro huurgewenningsbijdrage omdat jullie in amstelveen een woning gaan huren van een makelaar voor circa 950 euro per maand ( omdat jullie gezien jullie inkomen niet voor een sociale huurwoning in aanmerking mochten komen) is ronduit schandalig. Jullie hebben, getuige het inkomen, jaren kunnen sparen om op een gegeven moment zelfstandig verder te gaan. Daar is de hulp van mijn vrouw en mij geheel niet bij nodig. Dat wij toch jullie een vergoeding voor de verhuizing hebben betaald, was in het geheel niet nodig, maar bedoeld als geste. Ik ben heel blij dat de gijzeling vanuit jou kant naar mij toe voorbij is.
  Zo te horen voel je je echter nog steeds sterk benadeeld. Ik mag hopen dat je nieuwe woning en omgeving op een gegeven moment zal leiden tot een andere houding in het leven. gegroet, martijn

 6. http://stemvoz.nl/component/content/article/106.html

  Amsterdam, 28 november 2011.

  Schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid inzake ernstige overlast betreffende verbouwing benedenverdieping Frans Halsstraat 32.

  In bijgevoegde mails van de bewoners van Frans Halsstraat 30 hs en 32 2 hoog is te lezen in wat voor onleefbare situatie zij terecht zijn gekomen door de bouwwerkzaamheden die in opdracht van eigenaar Winnen in de benedenverdieping van Frans Halsstraat 32 plaatsvinden.

  De bewonerspartij VOZ is van mening dat dit een onmenselijke en ook gevaarlijke situatie is.

  De bewonerspartij Vereniging Ons Zuid heeft de volgende vragen:

  1. Is het Dagelijks Bestuur bekend met de situatie in de panden Frans Halsstraat 30 en 32?

  2. Op 16 november 2011 heeft verantwoordelijk wethouder Egbert de Vries op AT5 verklaard dat er snel maatregelen getroffen worden, het gas wordt in opdracht van BWT uitgezet tot er vloerstempels geplaatst worden en de standleiding van het riool krijgt provisorisch een tussenstuk van 37 cm, aan andere klachten zoals de verzakte vloer wordt niets gedaan.
  Kan het DB uitleggen waarom ondanks toezegging van Egbert de Vries er verder niets aan de klachten ( verzakte vloeren, scheuren in muren, gesprongen ramen ) gedaan is?

  3. In de week van 20-24 november wordt de situatie in de badkamer van Frans
  Halsstraat 30 hs steeds nijpender, de scheur in de muur wordt steeds groter, de rioollucht neemt toe, de afvoer is van boven gescheurd, en alle troep stroomt de keuken in.
  Op 25 november 2011 heeft de bewoner van Frans Halsstraat 30 hs er bij de teamleider van BWT erop aangedrongen om een aannemer te sturen om reparaties uit te voeren. Ondanks de nijpende en gevaarlijke situatie voor de bewoner wijst de teamleider van BWT dit verzoek af en schuift alles nog een week door voor overleg.
  Waarom heeft de teamleider van BWT niet ingegrepen, kan een ontwikkelaar ongestraft schade aan panden toebrengen en een gevaarlijke situatie laten ontstaan voor de desbetreffende bewoners? Hoe ver kan een eigenaar gaan alvorens BWT maatregelen neemt, wat zijn de normen en voorwaarden hiervoor?

  4. In de woning op Frans Halsstraat 32 hs hebben voordat het slopen hier aanving
  illegale bewoners gezeten, hier is nooit tegen opgetreden, wat is de reden hiervoor?

  5. Toen eigenaar Winnen erachter kwam dat de elektriciteit van het trappenhuis
  van Frans Halsstraat 32 via de benedenwoning is aangesloten werd deze regelmatig afgesloten, zodat de deurbel, intercom en elektrische deur ontgrendeling het niet deden. Is het DB met VOZ van mening dat dit een onrechtmatige actie van de eigenaar is, zo nee waarom niet?

  6. Is het DB bereid om eigenaar Winnen per direct aan te schrijven om alle schade
  die in de panden Frans Halsstraat 30 en 32 zijn ontstaan te herstellen, zo nee waarom niet?

  7. Is het DB met VOZ van mening dat de huidige handhaving inzake overlast en
  schade bij sloop/verbouwingswerkzaamheden te kort schiet en dat er met BWT
  krachtiger en betere afspraken gemaakt moeten worden voor betere handhaving om zodoende het welzijn, woongenot en de veiligheid van de bewoners in Stadsdeel Zuid bij sloop/verbouwingswerkzaamheden te waarborgen?
  Zo ja, welke maatregelen gaan er getroffen worden, zo nee waarom niet?

  8. Intussen heeft eigenaar Winnen de huurders van Frans Halsstraat 32 2 en 3 hoog
  via een advocaat gesommeerd middels beëindiging huurcontracten hun woning te verlaten.
  De huurders van Frans Halsstraat 32 1 hoog een jong stel met een baby van een jaar oud zijn op 6 oktober 2011 vertrokken, zij konden de overlast en intimidaties niet meer aan, dit ook vanwege de gezondheid van de baby.
  Is het DB met VOZ van mening dat het verjagen van bewoners door huiseigenaren een maatschappelijk ongewenste situatie is, zo nee waarom niet?

  Met vriendelijke groet

  Daphna Brekveld/Frits Koppers
  Deelraadslid Vereniging Ons Zuid
  Stadsdeel Zuid

 7. Jouw vrouw is mede eigenaar van jullie pand. Jij hebt haar erbij gehaald, niet ik. Jij stuurt ook brieven namens haar. Er staan op onze blog inderdaad leugens; allemaal jouw leugens. Santos en Sascha hebben hier al duidelijk hun kant van belicht. Je moet eens leren dat niet alles om jouw idiote gedachten draait. Jij hebt alleen een nieuwe huurovereenkomst gesuggereerd voor de 3e etage; €1.250,00 per maand zonder zolderberging. Dat is geen aanbod. Je kunt toch echt niet verwachten dat iemand daar serieus op in gaat. De woning in de baarsjes was nog bewoond toen jij hem aanbood. Definitieve huurprijs stond niet vast. Komen nog Donner puntjes bovenop. Bovendien willen wij niet verhuizen, en zeker niet naar de baarsjes.

 8. Ik ben de zeer gelukkige bewoner van Frans Halsstraat 30.
  De panden waren, tot Winnen zich ermee bemoeide, niet struktureel slecht, er was hooguit een slechte staat van onderhoud maar bewoners hebben er met veel woonplezier in geleefd.

  Er is bij afdeling vergunningen van stadsdeel Amsterdam-Zuid geen bouwkundig rapport waarin staat dat de panden verwoest waren, indien je nu echter een rapport laat maken dan moet je eerst een bouwkundig inspecteur zoeken die niet bang is om een ramplek te inspecteren. Niet slecht in 1 maand tijd. Winnen blijkt zelfs in staat te zijn fouten te maken bij het corrigeren van eerdere fouten.

  Of zou dit juist de opzet zijn… welke megalomane idioot begint in deze tijd een kostbare verbouwing wetende dat de huuropbrengsten nooit de ROI voor zijn kelderbak opbrengt?

  Inmiddels is de schade aan beide panden niet te overzien, mijn WC, badkamer en keuken zijn geheel verwoest, het pand is ontzet, een open riool etc… De beelden en films spreken voor zich en omdat er nog steeds geen oplossing is wachten we nu op instorten van de achtergevel.

  Ik heb de laatste tijd veel mensen gesproken die met Martijn Winnen te maken hebben gehad, het patroon dat mij opviel wordt goed verwoord in onderstaande definitie van een charlatan.

  Een charlatan is een speciaal soort oplichter die voorziet in zijn behoeften door systematisch mensen te bedriegen over zijn afkomst, vaardigheden, intenties of prestaties. Een charlatan maakt gebruik van zijn charme. Het woord wordt ook wel gebruikt voor mensen die zonder zelf de bewuste intentie te hebben te misleiden ideeën of denkbeelden presenteren die zij zelf voor waar houden maar die de wetenschappelijke toets der kritiek niet kunnen weerstaan. In de geneeskunde spreekt men dan vaak van kwakzalverij.

  Fout op fout, blunder op blunder, ga eerst met lego spelen voordat je specialistisch werk in Amsterdamse panden begint.
  Morgen is een nieuwe dag en we wachten weer op de volgende lachwekkende/belachelijke fout.
  Teer en veren staan voor je klaar!

 9. Deze speculant verloor zijn uitzettingsprocedure.

  [eisers] wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten.

  BESLISSING
  De kantonrechter:
  I. wijst de vordering af;
  II. veroordeelt [eisers] in de proceskosten die aan de zijde van [gedaagde 1 en 2] tot op heden begroot worden op € 1.200,00, inclusief eventueel verschuldigde btw;

  http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=CA0351

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Captcha Captcha Reload