Speculanten Alliantie

Op 6 mei jongsleden brak een groepje studenten de deur open van een leegstaand pand aan de Zeeburgerdijk 265 van corporatie De Alliantie. Het was niet de eerste keer dat het pand werd gekraakt, wel zijn we nu enkele eigenaren verder.

De kraakgroep wilde De Alliantie met de kraak ook aanspreken op de in hun ogen speculatieve aankoopwaarde. Uit de laatste drie leveringsaktes blijkt dat er een niet te verklaren waardesprong heeft plaatsgevonden van een half miljoen, binnen zes maanden tijd:

2007-12-20 AWA BV levert het pand aan Es Vedra Holding BV voor € 1.150.000
2008-06-02 Es Vedra Holding BV levert pand aan Converse Development BV voor de economische verkoopprijs van € 1.150.000 plus € 55.000 voor de erfpacht, en de juridische verkoopprijs van 1 euro.
2008-12-15 Converse Development BV levert het pand aan De Alliantie voor € 1.650.000

In 2008 had Converse, eigendom van Koert Hans Smit, voormalig financieel directeur van de Imca Groep van Eric de Vlieger, nog megalomane plannen met dit stuk stad, bezie hier een impressie van hoe het had moeten worden…

En toen nam eind 2008, de vastgoedbubble was al gebarsten, De Alliantie het pand over om de boel te slopen en er koopwoningen te bouwen. In het filmpje op AT5 komt De Alliantie ook aan het woord: “door de crisis is alles nu veranderd”. Ja, de koekoek. Terwijl de (vastgoed)crisis eind 2008 met de dag ernstiger werd een toekomstige bouwlocatie kopen voor € 1.650.000? Zouden ze zich hebben afgevraagd waarom de commerciële ontwikkelaar Converse van het pand af wilde? Die zag de bui natuurlijk al hangen, de komende jaren wordt hier helemaal niets gebouwd!
Volgens dezelfde AT5 webpagina zou De Alliantie ook hebben ontkent dat de waarde van het gebouw niet gestegen zou zijn. Tuurlijk..

Het pand is ondertussen al na enkele dagen ontruimd, De Alliantie heeft namelijk een plan voor het pand. Er komt een opslagruimte…
Beetje dure opslag, dat dan weer wel.

3 Reacties op Speculanten Alliantie

 1. Koert Hans Smit

  Beste allen,

  Ik heb met belangstelling het commentaar gelezen aangaande onze voormalige ontwikkeling op de Zeeburgerdijk. Het valt me tegen alhier te moet lezen dat er niet goed onderzocht is wat er feitelijk heeft plaatsgevonden en “men” niet verder is gekomen dan de Telegraaf napapegaaien.

  Graag maak ik gebruik om de feiten voor een ieder te schetsen. Inderdaad is in het verleden in combi met EsVedra het kraakpand De Baarmoeder gekocht. In deze waren we getipt door het Stadsdeel die zagen dat de oude automatenhal erg in verval raakte en derhalve een gevaar zou kunnen gaan opleveren. Na de koop hebben we een tweesporentraject gevolgd, enerzijds zoeken naar een tijdelijke huurder en anderszijds starten met de ontwikkelen van woningbouw op die locatie.

  De tijdelijke huurder werd al snel gevonden en wel in de vorm van ideele instelling die zorg droeg voor de reintegratie van jeugddelinquenten. Het was een huurcontract van drie jaar, precies genoeg om de woningbouwplannen gestalte te geven. We hebben goed overleg met de krakers gevoerd aangaande het leeg opleveren van het pand, nu zich een huurder aandiende die hun goedkeuring zou kunnen wegdragen. De krakers zijn zelfs op bezoek geweest bij de leiding van deze Stichting om zich te verwittigen van de feitelijke situatie. De krakers hebben vervolgens het pand verlaten en wensten ook geen verhuisvergoeding, dit waren echte idealisten.

  Daaropvolgend is het pand leeggehaald en met alle KOSTEN van dien klaargemaakt voor verhuur.

  Ondertussen hebben we onze woningbouwplannen vormgegeven, waarbij we in samenspraak met de Stedenbouwkundige van het Stadsdeel onze visie hebben uitgebreid voor de gehele strip. Zo zijn we ook tijden bezig geweest de naastgelegen oudste vestiging van het Leger des Heils, te vernieuwen. Onze studies en plannen voor de locatie zijn vervolgens vervat in een spelregelkaart met stedenbouwkundige uitgangspunten en functionele wijzigingen. Deze zijn tot stand gekomen met de Stedenbouwkundige en toenmalige wethouders van het Stadsdeel. Het toenmalige college heeft hier haar instemming aan verleend. Uiteraard dienden daarna de gebruikelijke bestemmingswijzigingen in gang gezet te worden.

  Het was niet gek dat een Woningcorporatie zich meldde. De Zeeburgerdijk en haar omgeving viel namelijk in een gootschalig convenant tussen het Stadsdeel en een drietal Corporaties. Wij hadden een der locaties opgepakt, op reguliere wijze kraakvrij gemaakt, een goede huurder gevonden en een woningbouwplan gemaakt voor de gehele strip. Geloof me, dat is veel en hard werken in een jaar, nog afgezien van de voor te investeren kosten. De gemaakte waardestijging is derhalve niet vreemd en rekening houdend met de gemaakte kosten, gaat daar nog een groot deel van af. Het netto rendement ligt dus aanzienlijk lager.

  Ergo, een goede en solide transactie, met een normaal resultaat. Als het aan ons lag, zouden we nu graag namens de Corporatie wederom de draad oppaken en ons idee afmaken. Helaas is daar het momentum niet voor, gegeven de malaise op de woningmarkt.

  Tenslotte, als iemand de behoefte voelt eens in het dossier te duiken, dan is die van harte welkom. Als iemand weer de behoefte heeft iets over ons te schrijven, bel dan en zorg dat je de feiten helder krijgt.

  Met groet, Koert Hans Smit

 2. De zelfde economisch twijfelachtige kooptransacties kenmerkten ook Rochdale in het Hubert Mollenkamp tijdperk. Daar werd op gegeven moment duidelijk dat er wel degelijk frauduleuze praktijken de reden waren. Men moet zich toch afvragen of in het geval van Ymere en de Alliantie mensen aan de knoppen zitten die het echt niet beter weten en bakken geld stom investeren, of is het misschien toch iets anders?

  Ik kan dit onderzoeksrapport aanbevelen: http://www.ciroc.nl/papers/Vastgoed%20&%20fout.pdf

  Daar wordt onder meer genoemd hoe woningbouwcorporaties soms een rol spelen bij vastgoedfraude.

 3. Dit doet denken aan het verhaal van YMERE in de Javastraat – letterlijk
  om de hoek van de Zeeburgerdijk trouwens – van enkele weken geleden. Daar heeft ook YMERE veel te veel neergeteld voor overgewaardeerde speculatiepanden, link: speculanten.nl/node/216. Nou, leuk zeg. De ‘sociale’ corporaties gaan met ons geld vandoor, verspil het aan veryupping en het belonen van speculanten en als iemand hier iets over durft te zeggen stuurt Van der Laan een heleboel agenten op ze af om ze het zwijgen op te leggen.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Captcha Captcha Reload