Zoekresultaten voor: node/"pretoriusstraat 28

Speculatiepanden gekraakt

Zondag 20 juli 2008 zijn in de Amsterdamse buurt De Pijp twee speculatiepanden aan de Albert Cuypstraat 40-42 gekraakt. Beide panden zijn in bezit van een groep eigenaren waarover we al eerder hier op de blog hebben gepubliceerd, zie “de waarde van de heren van Amstel” en “de heren zijn terug”.
Lees verder

Leon Segaar en consorten krijgen het benauwd

Eerder berichtten we over de merkwaardige verwikkelingen rond het netwerk (zie plaatje!) van Joe McCarthy, zijn boekhouder Jan van den Elshout, hun maatjes Robert Leon Segaar en Pepijn Koch, en hun transacties, ondermeer rond een kraakpand aan de Pretoriusstraat 28. McCarthy en Elshout worden inmiddels voor fraude vervolgd maar zowel Koch als Segaar komen aan de rand van dit gebeuren ter sprake. Zo langzamerhand brokkelt het verhaal van Segaar en Koch als keurige zakenmannen die nergens van afweten verder af. Tijdens een zitting van de bezwaarschriftencommissie in maart 2007, heeft Segaar dan ook toegegeven dat hijzelf en Koch al jaren met McCarthy en van den Elshout zakelijke relaties hebben onderhouden. Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer gelastte een verder onderzoek door het landelijke bureau BIBOB. Langzamerhand worden ook andere verhalen bekend: ook in Haarlem is met overgewaardeerd vastgoed gesjouwd en hebben banken en privepersonen tonnen verlies geleden.

Lees verder

Stadsdeel verleent door nalatigheid opnieuw bouwvergunning aan stromannen speculant

In januari 2006 werd er voor het eerst een bouwvergunning ingetrokken op basis van wet BIBOB. Dit gebeurde in het amsterdamse stadsdeel Oost Watergraafsmeer en wel mede op basis van de publicatie van het SPOK rapport ‘Waar rook is’ uit 2005. Dit rapport beschrijft de handel en wandel van huisjesmelker en koppelbaas Joseph Cyrrus McCarthy.

Een reactie kon niet uitblijven en al snel schoof McCarthy een aantal stromannen naar voren: de heren Leon Segaar, Pepijn Koch, Ton Klomp en Albert van de Laar. Met de verlening van dezelfde bouwvergunning voor het pand in de Pretoriusstraat aan deze heren, lijkt deze opzet nog te lukken ook. Met een nieuw rapport, ‘Waar stro is’, wil het SPOK duidelijkheid scheppen over de verhoudingen tussen de betrokken.
Lees verder

Ruyschstraat 32: etage in spekulantenpand gekraakt

Op Zondag 13 augustus 2006 is in Amsterdam Oost de eerste verdieping van het pand aan de Ruyschstraat 32 gekraakt. De etage is ruim anderthalf jaar geleden uitgesloopt en heeft sindsdien leeggestaan. Het pand is sinds het voorjaar 2005 in handen van een kring bekende Amsterdamse spekulanten. Die hebben het onderling 3 drie keer aan elkaar doorverkocht waardoor het een wonderzame waardestijging van 125.000 binnen 6 maanden is ondergaan. Aan de huurders is, helemaal volgens het bekende patroon, al aangekondigd dat zij maar beter hun huur konden opzeggen en vertrekken.
Lees verder

(Nog) geen beleidslijn Bibob-bouwvergunningen bij gemeente Amsterdam

Op de dag dat het “Hingst” pand aan de van Ostadestraat 137 in de Amsterdamse Pijp ontruimd werd door een overmacht aan politie, kwam het Stadsdeel Oud Zuid met antwoorden op de vragen die er aan hen gesteld waren over dit pand en ander crimineel vastgoed in de Pijp. Het Stadsdeel stelt dat er door het College van Burgemeester en Wethouders (nog) geen beleidslijn Bibob-bouwvergunningen is vastgesteld, waardoor het stadsdeel ook geen beleidslijn heeft.
Lees verder