G4 gemeenten tegen kraakverbodplannen van Tweede Kamer

Wethouder Bouwen en Wonen in Den Haag, Marnix Norder, heeft in een brief (doc.) namens de vier grote steden minister Dekker opgeroepen om het kraken van panden niet te verbieden cq onmogelijk te maken. De G4 wijzen erop dat het verbieden van kraakacties van panden die langer dan een jaar leeg staan tot meer leegstand zal leiden.

De steden wijzen er tevens terecht op dat waar de overheid faalt de kraakbeweging wel succesvol kan optreden tegen leegstand en verdere verloedering van buurten. “De G4 willen in deze brief aan u duidelijk maken dat het verbieden van kraken de leegstand in woningen en gebouwen mogelijk zal bevorderen, iets wat wij uit het oogpunt van de leefbaarheid van wijken uiteraard ongewenst vinden.”

Kraken als publiekelijk marktmechanisme

Opmerkelijker is dat de Grote Vier (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) kraakacties zien als onderdeel van een vrije markt:
“Kraken kan in die zin worden gezien als een door de “markt” (zonder overheidsbemoeienis) georganiseerde sanctie tegen het falen van de vastgoed/huurmarkt. Wordt het kraken in alle gevallen strafbaar gesteld, dan verdwijnt een belangrijke prikkel voor eigenaren/verhuurders om te voorkomen dat hun vastgoed langere tijd leeg staat. We zijn dus tegen het in alle gevallen strafbaar stellen van kraken als daar ook niet gelijktijdig een sanctie tegen (langdurige) leegstand tegenover staat.”

Meer over een mogelijk kraakverbod op de website kraken gaat door.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Captcha Captcha Reload