Waar rook is , is ook .....

De McCarthy Connection, anatomie van een crimineel netwerk

Als in Amsterdam criminele winsten worden witgewassen gebeurt dat op de beurs , in het casino of op de vastgoedmarkt. In het vaarwater van de grote boeven a la Bruinsma trekken ook kleine vissen op die snel groter worden. Mensen leren van elkaar, methodes worden aan de moderne tijden aangepast maar het doel blijft hetzelfde: snelle winsten uit illegale activiteiten moeten in de legale wereld geparkeerd. Vaak worden deze winsten op kosten van de armsten verdient. Het netwerk van Joseph McCarthy is een goed voorbeeld hoe uitbuiting en spekulatie samenspelen en jarenlang kunnen doorgaan als het rookgordijn maar dicht genoeg is.Zwartwerknetwerk:

Dhr.J. Mc.Carthy, zijn familie en hun zakenpartners onderhouden een zwartwerknetwerk. Op diverse plekken in het land, ondermeer in asielzoekerscentra worden mensen geronseld om in Amsterdam te werken. Volgens uitspraken van ex-werknemers gaat het om bouw-, schoonmaak-, en beveiligingswerkzaamheden.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Amsterdam Zorg BV en uitzendbureau 'De Harde Slag'. Amsterdam Zorg word sinds oprichting door dhr. J. Mc.Carthy zelf bestuurd en heeft sinds 1997 geen jaarverslagen ingeleverd. In 2004 is Amsterdam Zorg officiel bij de kvk uitgescheven. Inmiddels heeft McCarthy een nieuw bedrijf opgericht, ANSI & JO, die ondermeer (alweer) Amsterdam Zorg als tweede handelsnaam voert en op dezelfde address ingeschreven staat.

Uitzendbureau 'de Harde Slag' word op de achtergrond gehouden. Het vestigingsadres was Kinkerstraat 51 hs is in eigendom van NV stadsgoed en staat officieel als 'onrechtmatig in gebruik' te boek. Er zijn echter aanwijzingen dat deze gebruik door bemiddeling van een medewerker van het Oosten tot stand is gekomen. Het pand is na een proforma rechtzaak tegen de anonyme(!) gebruikers leeg. De nieuwe vestigingsaddress is de woonaddres van de 'directeur' JL Piet, een stroman van McCarthy.

documenten:
sx3/oprichtingsmutatie19970108
(Sx3 is een andere naam van Amsterdam Zorg
sx3/opheffingsmutatiemutatie20040218

hardeslag/oprichtingsmutatie20030814

ansijo/statutenwijziging20040224

ansijo/mutatiekvk20040114

Alle beloning word contant uitbetaald en blijft veelal ver onder het beloofde bedrag. Omdat de werknemers geen woonruimte in de stad hebben, worden ook slaapplekken ter beschikking

gesteld. De huur ervoor word van het loon ingehouden. Alle werkzaamheden worden onverzekerd en onbelast verricht. Volgens ex-medewerkers gaat het om werktijden tot 70 uur per week. De werknemers krijgen zakgeld voor de week, het gehele loon moet 'later' uitbetaald worden, maar komt nooit.

documenten:
nedzorg/zwartwerk
(deze verzameling urenbriefjes en dergelijke is ons door een ex- zwartwerker in handen gespeeld)

Tot 2001 is het pand aan de Pretoriusstraat in zijn geheel op deze manier gebruikt. In de loop van de jaren zijn inmiddels alle verdiepingen van het pand gekraakt en aan het zwartwerknetwerk onttrokken.Verbindingen met de bovenwereld

Amsterdam Zorg huurde van partikulieren en de woningbouwvereniging Het Oosten (NV stadsgoed) een aantal lokaties voor haar bezigheden. Daarbij hoorden 'pensioens' op de 1e Constantijn Huygensstraat 178 en de Vrolikstraat 159hs. Ook de eerder genoemde winkel op Kinkerstraat 51a is in eigendom van het Oosten. Op geen van deze addressens zijn bedrijven ingeschreven.

McCarthy's bedrijven daartegen stonden bijna zonder uitzondering op addressen ingeschreven waar de panden in eigendom zijn van het Oosten of haar dochterondernemingen. Amsterdam Zorg bij voorbeeld stond op de 2e Oosterparkstraat 117a ingeschreven

Al meer dan een jaar geleden is het Oosten op deze verhoudingen aangesproken. Het Osten liet weten dat er wel eerder klachten waren geweest maar dat McCarthy toch 'met het stadsdeel Oud-Zuid en het bureau HALT samenwerkte en daarom niets aan der hand was. Nadat het geval nader toegelicht is, heeft het Oosten toegezegd haar zakenrelaties te beindigen. Dit is met een uitzondering ook gelukkt. Zoweel de lokatie aan de 2e Ooterparkstraat , de Vrolijkstraat als de Kinkerstraat zijn inmiddels ontruimd. Het pand aan de 1e Constantijn Huygensstraat is nog steeds door McCarthy als 'pensioen in gebruik.

Tot de opdrachtgevers van genoemde bedrijven hoorde naast partikulieren ook het stadsdeel Oud-Zuid. De opdrachten zijn door bemiddeling van Dhr. Daniel Ayelts tot stand gekomen, toen beheerder van het Vondelpark. Dhr. Ayelts is zelf direkt bij andere taken van het netwerk betrokken. Hij is medeoprichter van GRANDMA BV en heeft een relatie met Anna Hancock, een nevenvestiging van FABS, een bedrijf van deze vrouw, is op zijn woonadres op Vondelpark 1 terug te vinden.

Zowel NV Stadsgoed als het stadsdeel Oud-Zuid zijn over de toestanden aangesproken. NV Stadsgoed geeft aan dat Dhr Mc.Carthy 'met de gemeente samenwerkt (stadsdeel Oud-Zuid)'. Het stadsdeel (beheer van het vondelpark) geeft aan dat Dhr Mc.Carthy 'in samenwerking met het gemeentelijk Bureau HALT' werkzaamheden uitvoerd. Het Bureau HALT laat desgevraagd weten dat 'er geen samenwerkingsverband en niet eens een verstandhouding' met dhr McCarthy bestaat en dat ' het noemen van HALT als referentie niet op prijs gesteld word'.

In het voorjaar 2004 heeft stadsdeel Oud-Zuid alle samenwerking met McCarthy en zijn bv's beeindigd nadat ondermeer een erdere versie van dit rapport aan aan een lid van het dagelijks bestuur is gepresenteerd.

De onderstaande documenten waren de basis voor de beslissing

documenten:
nedzorg/nedzorgvondelpark20041231 (rapport en emailcommunicatie Oud-Zuid
mccarthy/versustoutenburg/civielezaak/briefspongvanelshout-20030408 (bewijs geldstromen tussen McCarthy an Daniel Ayelts beheerde Vondelpark)
grandma/oprichtingsakte19950207 (Ayelts medeoprichter Grandma BV)
fabs/uitrekselkvk19940107 (Nevenvestiging op Vondelpark 1)Vastgoedspekulatie:

Sinds de aankoop van het pand aan de Pretoriusstraat 28 door GRANDMA BV in 1996 en de winkel aan de Reestraat 27 (erbij betrokken door HOGEVAST BV in 1998) zijn 1.219.000 euro omgezet door kooptransacties en 1.745.000 euro aan hypotheken opgenomen.

De transactie met de Van Woustraat 93 verhoogd dit bedrag met nog eens 160.000 euro omzet oftewel 175.000 euro hypotheek.

De laatste aankooppriijs van Pretoriusstraat en Reestraat is nagenoeg het drievoudige van de oorspronkelijke aankoopprijs, de laatste hypotheeksom het vijf- tot achtvoudige.

De panden in kwestie zijn sinds 1996 op geen manier verbeterd. De huurders van de Pretoriusstraat 28 zijn al in 1998 door twijfelachtige methodes zover gebracht te verhuizen. Sinds 2001 zijn er 2 verdiepingen van het pand gekraakt , de rest word illegaal verhuurd. Voor de verhuurde etages worden servicekosten noch onroerendgoedbelasting betaald.

Er is een rookgordijn van bedrijven opgetrokken die de panden onderling verkopen. Tussen alle bedrijven die erbij betrokken waren kunnen over vestigingsaddressen en namen van bestuurders vrijwel direkte verbindingen gelegd worden.

Voor vrijwel geen van de genoemde transacties is in de jaarverslagen enkel spoor terug te vinden. Op Hogevast na heeft geen van de betrokken bedrijven voor de periodes waar de panden zijn verkregen of verkocht jaarverslagen ingeleverd.

Er zijn grote twijfels of voor de gemaakte winsten ooit belasting betaald is. In ieder geval is het stelsel uitstekend geschikt om belasting te ontduiken en/of grote sommen zwart geld als winst uit 'legale' transactie wit te wassen.

documenten: (zie ook appendix vastgoedtransacties)

kadaster/ps28/kelder-nouralla19950801
kadaster/ps28/koop-nouralla-grandma19960131
kadaster/ps28/koop-grandma-hogevast19981120
kadaster/ps28/hypotheek1-grandma-hogevast19981120
kadaster/ps28/hypotheek2-grandma-hogevast20000817
kadaster/ps28/beslag1-grandma-hogevast20000904
kadaster/ps28/beslag2-grandma-hogevast20000904
kadaster/ps28/koop-hogevast-hamerling-20010920
kadaster/ps28/hypotheek-hogevast-hamerling-20010920
kadaster/ps28/koop-hamerling-vdpoll-20011211
kadaster/ps28/koop-transfund-mccarthy-20040210
kadaster/ps28/hypotheek-transfund-mccarthy-20040210
kadaster/vanwou93/koop-honselaar-merdinian-20011130
kadaster/vanwou93/koop-merdinian-hamerling-20011130Andere dubieuse activiteiten:

In 2003 heeft een ex medewerker bij de rechter-commissaris een eenduidige scheets van de activiteiten van dhr McCarthy gedaan. McCarthy werd duidelijk genoemd als opdrachtgever vabn een harddrugstransport, als organisator van een rookgordijn en als aanstichter jtot meineed.

mccarthy/versustoutenburg/strafzaak/verklaringkoc-20031110tabaks- en belwinkel

Mc.Carthys bedrijven plus aanhang omvatten 2 tabakswinkels in Amsterdam, op de Reestraat 27 hs en Pretoriusstraat 30 hs. De winkel op de Pretoriusstraat, betreft een belwinkel waar ook postkluizen gehuurd kunnen worden. Zowel het assortiment (bijna niets) als ook de openingstijden (onregelmatig, soms 2 uur per dag, nu al sinds maanden gesloten) laten geen normale gang van zaken vermoeden. Volgens een ex-medewerker werd (en word) het lokaal gebruikt om illegale goederen (valse strippenkaarten, drugs) te verschuiven.

Onder druk van de pandeigenaar werd de zaak Express Tabaksshop BV io sinds juli 2003 op naam van Javad Ghavamy de voormalige 'winkelmanager' en 'officier' in het zwartwerknetwerk gevoerd. Zowel voor als na deze datum werd er zwart gewerkt. Officieel had de winkel altijd alleen maar één betaalde medewerker, dhr. Ghavamy zelf. In het voorjaar 2005 is echter ook deze laatse huurovereenkomst door de rechter ontbonden en Express Tabakshop opgeheven .

documenten:
expresstabak/oprichtingsmutatie20010105
expresstabak/mutatiekvk20010105
expresstabak/mutatiekvk20010116
expresstabak/mutatiekvk20030710Overnames bedrijven en lokalen:

'France Plus' op Palamedesstraat 3hs

Marc Hacop Merdinian huurde in 2001 Amsterdam Zorg in, om het bedrijfslokaal voor zijn vertaalbedrijf 'France Plus' aan de Palamedesstraat 3 hs te laten opknappen. Toen (volgens de verhuurder) de renovatiekosten zo hoog opliepen dat Merdinian niet meer kon betalen, vestigde J McCarthy daar zijn 'kantoor' . Ondanks dat McCarthy niet in de Kamer van Koophandelregisters voor 'France Plus' niet is terug te vinden, was op dit adres in het amsterdamse telefoonboek ook Pensioen Oud-West (andere handelsnaam voor Amsterdam Zorg) en Woningplus terug te vinden.

Dhr. Merdinian werd vervolgens tenminste voor één vastgoedtransactie als stroman gebruikt. Hij was eigenaar van Van Woustraat 93/bovenhuis, en dan alleen voor een juridische minuut tot Hamerling Beheer BV het pand in 2001 overneemt. Ook is volgens NV Stadsgoed Dhr. Merdinian officieel de huurder van de 2e Oosterparkstraat 117 aa.

Dhr. Mc.Carthy probeerde vervolgens het huurcontract van het lokaal over te nemen. De duidelijk maffieuse uitstraling van Mc.Carthys activiteiten deden de verhuurder echter enkel contract opzeggen

documenten:
kadaster/vanwou93/koop-honselaar-merdinian-20011130
kadaster/vanwou93/koop-merdinian-hamerling-20011130

Van De Poll Beheer bv:

In 2001 is Van De Poll beheer BV overgenomen door A.Hancock en R. Hamerling als directeurs. Zowel het vestigingsadres als de handelsnaam zijn gewijzigd. In de koopakte van de Pretoriusstraat 28 staat echter de oude naam van het bedrijf vermeeld.

documenten:
transfund/mutatie2kvk20011126
transfund/statutenwijziging20020403


Broersma Software:

Dit bedrijf werd begin 2004 overgenomen met dhr. Mc.Carthy als directeur. behalve het Kamer van Koophandelnummer bleef van het oorspronkelijke bedrijf niets over. Wel heeft de inmiddels in Ansi & Jo hernoemde zaak de maar liefst 3 bedrijfsnamen ( Amsterdam Zorg, Stads Zorg, Nedzorg) van Amsterdam Zorg (kvk 28046006, inmiddels opgeven ) overgenomen.

documenten:
ansijo/mutatiekvk20040114
ansijo/statutenwijziging20040224De woningen an de Frans van Mierisstraat 41 en de Hazenbroekstraat 23:

Deze woningen zijn (tenminste tijdelijk) onder controle van het McCarthy netwerk geweest en voor diverse louche activiteiten misbruikt. De patron was vergelijkbaar met bovenstande gevallen. Of is een van McCarthys bvs ingehuurd er daar te renoveren, of zijn de woningen gehuurd. In beide gevallen is geprobeerd rechten te verwerven die permanent (en gratis) gebruiksrecht garanderen. In de Hazenbroekstraat is zelfs beslag gelegd op de woning om de eigenaresse gevoegig te maken.

documenten:
mccarthy/versusmorel/beslag-ps28-20041206 (deze beslag op pretioriusstraat 28 was het resultaat van een zaak tussen Mw Morel, de eigenaress van de Hazenbroekstraat 23. Mccarthy heeft op haar woning beslag laten leggen, zogenaamd voor werkzamheden die daar verricht zijn. Zijn zaak heeft hij verloren maar de rekening nooit betaald...)
Poging tot zware fraude:

Anna Hancock en Suzanne Mc.Carthy zijn sinds 1995 huurders van 2 etages aan de 2e Helmerstraat 74 hs. Als gevolg van een huurgeschil beweerde Dhr. Mc.Carthy dat de verhuurder met hem een koopcontract voor het hele pand had getekend en dat Mc.Carthy 50.000 gulden (22.500 euro) in cash had aanbetaald. De koopsom zou dan 79.500 euro bedragen terwijl het pand door de verhuurder voor rond 200.000 euro getaxeerd en verzekerd was.

De verhuurder deed vervolgens aangifte van valsheid in geschrifte. Omdat de claim op het pand vervolgens nooit is hard gemaakt is er niet vervolgd. Niettemin gebruikt J. McCarthy de al dan niet valse betalingsbewijzen als chantagemiddel. Er waren verschillene rechtzaken bezig . Alle claims van McCarthy sneuvelden uiteindelijk bij de rechter. In een door valse beschuldigingen jegens verhuurder Stoutenburg gevoerde strafzaak is deze uiteindelijk in hoger beroep vrijgesproken.

Ook de civiele zaken eidigten met verlies voor McCarthy. In het voorjaar 2005 werden de woningen aan de tweede helmerstraat door deurwaarder en politie ontruimd.

document:
mccarthy/versustoutenburg/civielezaak/vonnis20041024/Onbetaalde schulden en de belastingsdienst:

In de periode van juni 2004 tot mei 2005 hebben verschillene gedupeerden beslag op de bezittingen van McCarthy laten leggen. Vooraan staat de belastingsdienst met een clain van liefst 960.000 euro voor niet betalde omzet en winstbelanstingen voor tenminste 5 jaar. Per belastingsdeurwaarder is beslag op alle courante rekeningen en de panden aan de reestraat en de pretoriusstraat gelegd.

Ook andere gedupeerden van McCarthy hebben zich in deze periode aan de rechter gewent. R. Hammerling heeft voor een vordering van 70.000 euro beslag gelegd op McCarthys onroerend goed, net als deheer van den Elshout die jarenlang McCarthys boekhouder was, dan voor een somma van 80.000 aan nooit betaald salaris voor werkzamheden. De lijst van schuldeisers met kleinere sommas is nog veel langer, op hebben het de meesten inmiddels opgegeven.

documenten:
kadaster/ps28/beslag-mccarthy-elshout-20040610
mccarthy/versusvanelshout/beslag-cons-ps28-rs27-20040610
mccarthy/versusvanelshout/dadvaarding-producties-20040623
mccarthy/versusvanelshout/vonnis-20041006
mccarthy/versusvanelshout/beslag-exec-ps28-rs27-20041126
mccarthy/versushamerling/beslag-cons-ps28-rs27-20050208
mccarthy/versusbelasting/beslag-bankrekening-20050420
mccarthy/versusbelasting/beslag-bankrekening2-20050420
mccarthy/versusbelasting/beslag-ps28-r27-20050420
mccarthy/versusbelasting/vervolgingskosten-20050421Betrokken bedrijven en personen
(voor documenten kijk bij aangehaalde bedrijven en onroerend goed)

personen:

Joseph Cyrrus McCarthy (1969-12-26, ann harbor VS):
1997-01-01 tot 2003-11-23 directeur AMSTERDAM ZORG BV
1997-04-23 tot 2000-06-30 gevolmachtigde GRANDMA BV
2004-02-18 tot nu gevolmachtigde TRANSFUND BV
2001-07-16 tot 2002-03-01 directeur JORO BV
2004-02-10 tot nu eigenaar Pretorius 28 en Reestraat 27hs
broer Suzanne Sarah McCarthy
neef Anna Hancock

Suzanne Sarah McCarthy (1971-10-01, ann harbor VS):
1995-02-07 tot 2000-06-30 directrice GRANDMA BV
zuster J C McCarthy
nicht A Hancock

Anna Hancock (1948-06-29, teheran, Iran, CAN burger):
1994-01-07 tot nu directrive FABS
2001-11-16 tot nu directrice TRANSFUND BV
tante Joseph Cyrrus McCarthy
tante Suzanne Sarah McCarthy
vriendinnetje van D Ayelts

Daniel Ayelts (1948-04-26. Haarlem NL):
woonadres vondelpark 1
ambtenaar stadsdeel amsterdam Oud-Zuid
medeoprechter GRANDMA BV
vriendje van A Hancock

Ronald Johan Hamerling (1973-01-29, grootebroek, NL):
1994 tot nu directeur HAMERLING BEHEER BV
2001-11-16 tot 2004-02-18 directeur TRANSFUND BV
2001-07-16 tot 2002-03-01 bestuurder JORO BV

Albertha Geerts (1963-11-09 amsterdam, NL):
dochter van 'dikke' Charles Geerts
1995 tot 2000 Vriendinnetje JC McCarthy
directrice HOGEVAST BV
directrice LAUMI BV

Jan t'Hoen (1963-02-15 , Schoten, BE):
voormalig boekhouder van John Engelsma
medeoprichter HOGEVAST BV

Jean Louis Piet (1954-04-08 Prunay sur essone, F, NL burger):
oprichter uitzendbureau 'De Harde Slag'
zomer 2002 bewoner pretoriusstraat 28 2

Javad Ghavamy (1971-09-13, Teheran, Iran, NL burger):
bestuurder BOUWFIX 1998-08-28 tot 2000-02-04
winkelmanager

Marc Merdinian (1966-04-13, Versailles, F):
2001-11-30 eigenaar van woustraat 93/1+2+3 voor een juridische minuut
officiel huurder 2e oosterparkstraat 117 aa

Johannes van den Elshout (03-07-1947 Bloemendaal,NL)
ex-boekhouder van McCarthy van 2001 tot 2004Bedrijven:

GRANDMA BV (kvk 33267065):
opgericht 1995-07-01 door SS Mcarthy en D Ayelts
officiel opgeheven 2000-06-30
eigenares pretoriusstraat 28 en reestraat 27 hs 1996-01-31 tot 1998-11-21
beslaglegster pretoriusstraat 28 en reestraat 27 hs 2000-09-04 tot 2001-09-28
vestigingsadressen van belang:
Nieuwezijds Voorburgwal 86 suite 51
tweede oosterparkstraat 117 aa

docs:
grandma/oprichtingsakte19950207
grandma/mutatiekvk19950424
grandma/mutatiekvk19970108
grandma/opheffing20020102

HOGEVAST BV (kvk 35022989):
opgericht 1997-06-06 door A Geerts en J t'Hoen
LAUMI BV bevoegd functionaris HOGEVAST
eigenares pretoriusstraat 28 en reestraat 27 1998-11-21 tot 2001-09-28
vestigingsaddressen van belang
waterput 21, oostzaan
draaikolk 60, oostzaan

docs:
hogevast/oprichtingsakte19970606
hogevast/mutatiekvk19990128


LAUMI BV (kvk 35022989) :
LAUMI BV bevoegd functionaris HOGEVAST
directrice A Geerts
hypotheek aan hogevast voor pretoriusstraat 28 en reestraat
vestigingsaddressen van belang
waterput 21, oostzaan
draaikolk 60, oostzaan

docs:
hogevast/mutatiekvk19990128
kadaster/ps28/hypotheek2-grandma-hogevast20000817

HAMERLING BV (kvk 33296175):
directeur R Hamerling
2001-09-08 tot 2001-12-11 eigenares pretoriusstr 28 reestr 27

docs:
hamerlingbeheer/uitreksel20040316

TRANSFUND BV (KVK 28046006):
2001-11-26 overname en naamswijziging
2001-11-16 tot nu A Hancock bestuurdster
2001-11-16 tot 2004-02-18 R Hammerling bestuurder
2002-03-01 tot nu functionaris voor JORO BV
2004-02-18 JC McCarthy bestuurder sinds feb 2004
2001-12-11 tot 2004-02-10 eigenaares Pretoriusstr 28, reestr 27h
relevante vestigingsaddressen:
nz voorburgwal 86-51
2e oosterparkstraat 117aa

docs:
transfund/statutenwijziging20020403
transfund/mutatie2kvk20011126
joro/mutatiekvk20020301
transfund/mutatiekvk20040218
kadaster/ps28/koop-hamerling-vdpoll-20011211

FABS (kvk 33242737)):
sinds 1994 overgedragen aan WORLD IMPEX (canada)
nevenvestiging op vondelpark 1 (CYRUS INTERNATIONAL BV)
1994-01-07 A Hancock directrive

doc: fabs/uitrekselkvk19940107

JORO (kvk 34159292):
opgericht 2001-07-16
2001-07-16 tot 2002-03-01 J McCarthy en R Hammerling directeurs
2002-03-01 tot nu TRANSFUND BV functionaris
relevante vestigingsaddressen:
nz voorburgwal 86-51
2e oosterparkstraat 117aa

docs:
joro/oprichtingsmutatie20010716
joro/mutatie1kvk20010716
joro/mutatie2kvk20010716
joro/mutatiekvk20020301


AMSTERDAM ZORG (kvk 33287456):
opgericht 1997-01-01
opgeheven 2003-11-24
1997-01-01 tot 2003-11-23 J McCarthy directeur
relevante vestigingsadressen:
nz voorburgwal 86-51
2e oosterparkstraat 117aa

docs:
sx3/oprichtingsmutatie19970108
sx3/opheffingsmutatiemutatie20040218


ANSI & JO BV (kvk 32065462): (aka NEDZORG)
2004-02-14 overname door J McCarthy als directeur
relevante vestigingsadres:
2e oosterparkstraat 117aa

docs:
ansijo/statutenwijziging20040224
ansijo/mutatiekvk20040114


UITZENDBUREAU DE HARDE SLAG (kvk 34194140)
2003-08-14 opgericht
JL Piet Directeur
relevante vestigingsadres
kinkerstraat 51 hs

docs:
hardeslag/oprichtingsmutatie20030814


EXPRESS TABAKSHOP BV io (kvk 34147966)
opgericht 2000-12-14
2000-12-14 tot nu J Ghavamy bestuurder
2000-12-14 tot 2003-07-10 bev. functionaris
2001-05-01 tot 2003-07-10 SOFI&SI(McCarthy beheer bvio) bevoegd functionaris
2003-07-10 op rekening J Ghavamy

docs:
expresstabak/oprichtingsmutatie20010105
expresstabak/mutatiekvk20010105
expresstabak/mutatiekvk20010116
expresstabak/mutatiekvk20030710


SOFI & SI (kvk 34146903)
opgericht 2000-12-14 als McCarthy Beheer BV io
2000-12-14 tot 2003-01-06 J McCarthy bestuurder
opgeheven 2003-01-06
bestuurde offifciel EXPRESS TABAKSHOP
relevante vestigingsadressen:
nz voorburgwal 86-51
2e oosterparkstraat 117aa

docs:
sofisi/oprichtingsmutatie20001215
expresstabak/mutatiekvk20010105
sofisi/opheffingsmutatie20030106Tijdslijn Vastgoedtransacties

1996-01-31 GRANDMA BV koopt pretoriusstraat 28 voor 79.500 euro

doc: kadaster/ps28/koop-nouralla-grandma19960131

1998-11-20 HOGEVAST BV koopt pretoriusstraat 28 voor 177.000 euro en neemt een hypotheek van 273.000 euro(samen met de reestraat) bij de FGH BANK

docs:
kadaster/ps28/koop-grandma-hogevast19981120
kadaster/ps28/hypotheek1-grandma-hogevast19981120

2000-08-20 HOGEVAST BV neemt een tweede hypotheek van 252.000 euro op pretoriusstr + reestr bij LAUMI BV (zelfde adres zelfde besturder dan HOGEVAST, LAUMI is bevoegde functionaris van HOGEVAST)

doc:
kadaster/ps28/hypotheek2-grandma-hogevast20000817

2000-09-04 GRANDMA BV legd beslag op pretoriusstr + reestr voor 363.000 euro

docs:
kadaster/ps28/beslag1-grandma-hogevast20000904
kadaster/ps28/beslag2-grandma-hogevast20000904

2001-09-28 HAMERLING BV koopt pretoriusstr + reestr voor 272.000 euro JC McCarthy word als bemiddelaar genoemd, net als een somma van 102.000 euro voor 'schikking geschil'

doc:
kadaster/ps28/koop-hogevast-hamerling-20010920
kadaster/ps28/hypotheek-hogevast-hamerling-20010920

2001-11-30 M MERDINIAN koopt van woustraat 93/1+2+3 voor 160.000 euro
HAMERLING BV koopt van woustraat 93/1+2+3 voor 160.000 euro van M MERDINIAN
HAMERLING BV neemt een hypotheek van 175.000 euro bij de RABO bank

doc:
kadaster/vanwou93/koop-honselaar-merdinian-20011130
kadaster/vanwou93/koop-merdinian-hamerling-20011130
kadaster/vanwou93/hypotheek-merdinian-hamerling-20011130

2001-12-11 HAMERLING BV verkoopt voor 383.000 euro aan TRANSFUND BV hypotheek van 300.000 euro word overgenomen

doc:
kadaster/ps28/koop-hamerling-vdpoll-20011211

2004-02-10 JC MCCARTHY koopt pretoriusstr + reestr voor 370.000 euro en neemt en ypotheek van 690.000 euro

docs:
kadaster/ps28/koop-transfund-mccarthy-20040210
kadaster/ps28/hypotheek-transfund-mccarthy-20040210

2004-06-09 Elshout bv/Pro Genius bv laat beslag leggen op pretoriusstraat 28 en reestraat 27h voor een vordering van 70.000 euro

docs:
kadaster/ps28/beslag-mccarthy-elshout-20040610
mccarthy/versusvanelshout/beslag-cons-ps28-rs27-20040610
mccarthy/versusvanelshout/dadvaarding-producties-20040623
mccarthy/versusvanelshout/vonnis-20041006
mccarthy/versusvanelshout/beslag-exec-ps28-rs27-20041126

2005-02-08 Ronald Hamerling laat beslag leggen op pretoriusstraat 28 en reestraat

27h voor een vordering van 80.000 euro

doc:
mccarthy/versushamerling/beslag-cons-ps28-rs27-20050208

2005-04-21 De belastingsdienst laat beslag leggen op pretoriusstraat 28 en reestraat 27h voor een vordering van 960.000 euro

doc: mccarthy/versusbelasting/beslag-ps28-r27-20050420
1