Nog meer splitsen

In 2002 is het nieuwe splitsingsbeleid in werking getreden: vanaf toen konden 19.000 particuliere huurwoningen worden gesplitst, in vier door de gemeente vastgestelde tranches, opgedeeld per stadsdeel.
Tot december 2005 was het quotum van 14.277 woningen vrijgegeven, die waren dus al gesplitst of waren nog in voorbereiding. Vanwege de plannen van toenmalig minister Dekker van Volkshuisvesting, die de huren voor een groot deel wilde liberaliseren, werd de vierde tranche van 4723 opgeschort. Omdat Dekkers plannen een ongekend grote impact zouden hebben op de voorrtaad betaalbare huurwoningen mocht deze voorraad niet nog verder worden aangetast door het splitsingsbeleid. Ondertussen zit de PvdA op huisvesting in Den Haag en zijn de plannen van Dekker voorgoed naar de prullenbak.

Voor de gemeente Amsterdam betekende dit dat zij deze laatste trance nu wil vrijgeven vanaf 1 september aanstaande.
De 4723 overgebleven splitsingen worden alsnog opgedeeld:
– Westerpark 647 – Zeeburg 569 – Bos en Lommer 876 – De Baarsjes 1.340 en Oost-Watergraafsmeer krijgt nog 909 splitsingsrechten. Dit betekent tegelijkertijd dat het splitsen van vergunningplichtige woningen in het Centrum, Oud-West, Oud Zuid en ZuiderAmstel niet meer mogelijk is. In die stadsdelen zal een woning eerst in de vrije sector moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld dmv samenvoeging, om alsnog te kunnen splitsen en verkopen.
Wel komt er voor die wijken een ‘knelpuntencontingent’ van 382 te splitsen goedkope particuliere huurwoningen. Die 382 splitsingen mogen alleen worden gebruikt om bepaalde renovatieprojecten doorgang te kunnen laten vinden, het stadsdeel moet dat dan bij de Dienst Wonen aanvragen.

Vanwege veel verhalen van huurders over pesterijen in intimidaties van hun huisbaas die hun panden willen splitsen en daardoor de huurders het liefst zien vertrekken, doet B&W: “de toezegging om nader te onderzoeken of het publieksrechtelijk stellen van gedragseisen aan verhuurders naar voorbeeld van Rotterdam ook in Amsterdam kan worden toegepast.”
Dit kan betekenen dat indien eigenaren (of hun gemachtigden?) zich niet aan gewone omgangsvormen en de gemeentelijke regelgeving houden ze worden uitgesloten van het splitsen van hun panden. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan de eigenaren die betrokken waren bij de asbestaffaire zoals Diacra Vastgoed.

Het splitsingsbeleid per 1 september verandert op enkele kleine puntjes t.o.v. het eerdere beleid. In de gemeenteraad van 13 juni staat dit nieuwe beleid (pdf) geagendeerd. Bij dit agendapunt ook een interessant stuk (pdf) over de inspraak: de Makelaarsvereniging, Vastgoedbelang, Winnen en Co en natuurlijk weer de asbestboys die hun zienswijzen hebben gegeven, ze komen allemaaal langs: hier het rijtje:

Partijen/ personen die inspraakreactie hebben gegeven:
Makelaars/ beheerders: – Makelaarsvereniging Amsterdam – J.L. Broeren, makelaar o.g.
Verhuurders/ eigenaren van vastgoed en beleggers in vastgoed: – Vastgoed Belang – Winnen & Co – LFB Vastgoed Ontwikkeling BV – TDM Investments B.V. – TDM Holding B.V. – Asfour Vastgoed B.V. – Stichting Diacra Monumenten – Diacra Vastgoed B.V. – Diacra holdings B.V. – Arend Blok vastgoed/ advies B.V. – Dhr. H.P. van der Mey
Stadsdelen: – Stadsdeel Bos en Lommer – Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer – Stadsdeel Westerpark

Ja, TDM Investments B.V., TDM Holding B.V., Stichting Diacra Monumenten, Diacra Vastgoed B.V. en Diacra holdings B.V. zijn allemaal van Erik van Toorenburg, hoofdverdachte in de asbestzaak. Asfour Vastgoed en Arend Blok Vastgoed zijn natuurlijk van de andere verdachte, Arend Blok.

Naast deze 19.000 particuliere huurwoningen die worden gesplitst en (op termijn) verkocht hebben de corporaties ook nog eens een maximale voorraad van 28.575 die ze mogen splitsen en verkopen.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Captcha Captcha Reload