De Erfenis: Peter Petersen panden via Kraypoel naar Charles Geerts en Bertus Cirkel

Tsja, hoe zit het nu eigenlijk met de Peter Petersen pandjes? Chris Kraypoel probeert eind mei 2011 via een groot artikel in de Volkskrant weer enigszins wat aanzien te verkrijgen.

Hij is zielig want geen bank wil hem meer financieren na de verdachtmakingen rondom betrokkenheid bij de dood van zijn oude zakenpartner Petersen. Ondertussen is hij daar niet meer van verdacht, wat overblijft is een zaak van zogenaamd gewoonte-witwassen.

Er is ook recentelijk veel gebeurd met de oude Petersen-panden. De pandjes worden maar heen en weer geschoven, onlangs nog zijn 3 panden via Kraypoel en een tussenpersoon bij Dikke Charles Geerts beland. Een ander pand is nu in bezit van wallenboer Bertus Cirkel.

Wat gebeurt er dan allemaal?

Snel na de dood van Petersen, zie ook onze eerdere blog, kwam de boekhouder Chris Kraypoel in beeld. Even later werd hij opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Petersen en van grootschalig witwassen. Voorjaar 2011 heeft de rechtbank die verdenking laten vallen. De zaak is daarmee nog niet definitief gesloten voor hem, er zal nu vooral op het witwastraject verder gerechercheerd worden.
Laten we er eens wat zaakjes uitlichten waar de financieel-economische recherche nu ook vast mee bezig is.

Keizersgracht 766

Dit mooie monumentale kantoorpand was voorheen in gebruik bij Petersen. Het eigendom
had hij op één van zijn stichtingen gezet: Stichting ter Behoud van Nederlandsche Monumenten. In 2009 verhuisde deze stichting naar het zakenadres van Kraypoel in Baarn toen Kraypoel de bestuurder van deze stichting werd. Begin 2011 verandert de inschrijving bij de KvK. De stichting staat dan weer geregistreerd op de Keizersgracht terwijl er zich ook een nieuwe eigenaar aandient: de stichting wordt overgenomen door Watermolen Projecten B.V; een vehikel van de ook bij ons bekende horeca- en vastgoedboer Hans Kortlevers warmee deze eigenaar van het pand wordt. Later zullen we Kortlevers nog een keer tegenkomen rond de Petersen panden.

Amsteldijk 54-55, De Clercqstraat 34, Emmalaan 21, Pantage Muidergracht 85

Allemaal voormalig bezit van Petersen. Zo was zijn Stichting Trustee “Molenstraat” in 2009 bijvoorbeeld eigenaar van de Amsteldijk. In 2010 werd het pand overgedragen aan St. Donino II van Chris Kraypoel die het een paar maanden later doorspeelde aan stroman Dennis Smits met zijn Stichting Administratiekantoor Mevast Verdi.
Naast de Amsteldijk werden ook De Clercqstraat en Emmalaan in september 2010 door de
heer Smits van Mevast Verdi aangekocht (akte) van St. Donino II voor een bedrag van € 2.105.000.
Voor de gelegenheid, en om er een serieus tintje aan te geven zette hij nog even een website in elkaar: mevastverdi.nl.

De Plantage Muidergracht had Smits al eerder in handen gekregen. Deze Smits is niet lang eigenaar gebleven: op 29 april 2011 verkoopt (akte) hij als gemachtigde namens de eerder genoemde Watermolen Projecten de De Clercqstraat 34, Emmalaan 21 en de Pantage Muidergracht 85 voor € 3.200.000 aan JFO Vastgoed, het vastgoedbedrijf van ‘dikke’ Charles Geerts.

De Clercqstraat 34 heeft helemaal een mooie criminele geschiedenis. Tot februari 2003 was Finoren Holding BV eigenaar van het pand die het in dat jaar verkocht aan Petersen. Finoren? Ja, het Willem Endstra bedrijf waarin ook zijn raadsman Bram Zeegers participeerde en waarvan Willem Holleeder 20% van de aandelen bezat. Tsja, het kan verkeren.
Het pand ging van Endstra c.s naar Peter Petersen, die het later overschreef op naam van zijn Stichting Trustee “Molenstraat”. In 2010 stond het pand op naam St. Donino II (Kraypoel) die het doorverkocht aan Mevast Verdi (zie boven) die het vervolgens via Watermolen Projecten B.V. doorverkocht aan JFO Vastgoed van Charles Geerts. Ja, gaat lekker zo.

Nieuwe Kalfjeslaan in Amstelveen
Twee panden aan de groene Kalfjeslaan nabij het Amsterdamse Bos hebben een Petersen
link. Ook komen we hier Hans Kortlevers weer tegen. Het gaat om de panden op 9 en
13. Even uitleggen.
Nummer 13: al in 2006 thuisbasis van Petersen. In 2008 was zijn Stichting Trustee “Boszicht” eigenaar om in 2010 in handen te komen van St. Donino II van Kraypoel.
Opvallend dat het pand dan in 2011 opeens weer terug op naam staat van de Stichting Trustee “Boszicht”. Deze stichting was toen over genomen door Winbrolia Holding van, en daar is ie weer, de heer Smits. Even later heeft Smits het doorgeschoven naar zijn Mevast Verdi.

En dan nummer 9: in 2005 deed Twisk Beheer, een BV van Petersen, een bouwaanvraag tot het gedeeltelijk vergroten en veranderen van het spoorhuis. In 2007 was het pand in eigendom van zakelijk vastgoedpartner van Petersen, de heer Marc Vilé. Zij hadden gezamenlijk veel panden in bezit. Vilé werd later ook nog even eigenaar van het Petersen pand dat in mei 2011 executoriaal werd geveild: de Utrechtseweg 114 achter bij Weesp.
Heden ten dage is Hans Kortlevers eigenaar van het pand Nieuwe Kalfjeslaan 9.

Molenstraat 23 te Roosendaal
In 2007 is Petersen met zijn Dutch Invest BV eigenaar van het pand. Vast staat dat in 2008 het pand eigendom is van Stichting Trustee “Molenstraat”. De lokale krant BN de Stem dook in december 2010 al eens in het dossier van dit pand, citaat: “Aan het Petersen-pand in de Molenstraat 23 kleeft nog meer bloed, letterlijk. In januari 2005 had op de bovenverdieping van de lege winkel al een gruwelijk, crimineel drama plaats. Drugshandelaar Paul Epskamp (47) uit Schagen werd er dagenlang vastgehouden door onder anderen een lid van de Amsterdamse Hells Angels.”
Lees het hele artikel, pand waar bloed aan kleeft.
En dezelfde Stichting Administratiekantoor Mevast Verdi uit Nieuwegein wordt vervolgens in het voorjaar van 2011 eigenaar van het pand om het binnen enkele maanden door te verkopen aan de beruchte wallenbaas Bertus Cirkel. De cirkel is inderdaad weer rond.

Enkele Petersen panden zijn dus via Kraypoel en het hulpje Smits terecht gekomen bij ‘dikke’ Charles en Bertus ‘shout’ Cirkel. Een behoorlijk aantal voormalige Petersen panden is recentelijk een aantal keer doorverkocht. Ook stichtingen werden in het geheel verhandeld, dus inclusief bijbehorend vastgoed. Of er ook sprake is van witwassen van uit criminaliteit verkregen middelen zal hopelijk nog door het OM aan de rechtbank worden voorgelegd. Dat Kraypoel in de Volkskrant beweert geen panden meer te kunnen verhandelen vanwege het beslag dat het OM er op heeft gelegd lijkt dus niet geheel waar. En nu wachten wat het OM van de witwaszaak gaat maken.

15 Reacties op De Erfenis: Peter Petersen panden via Kraypoel naar Charles Geerts en Bertus Cirkel

 1. Op FTM.nl een mooi artikel over Kraijpoel:

  De problemen van Chris Kraijpoel

  Auteur: Dennis Mijnheer

  donderdag 14 maart 2013

  DE PROBLEMEN ROND DE YAB YUM

  Het zit de aspirant-bordeelhouder Chris Kraijpoel niet erg mee: verdachte in een witwasonderzoek, een traag Bureau Bibob en ongebruikte lakens in Yab Yum.

  ‘Slalom? Ga in één rechte lijn naar Yab Yum. Een club van stand,’ luidde eind januari de advertentietekst in De Telegraaf. Maar ondanks meerdere omwegen, brandt de groene lantaarn boven de deur van het bekendste bordeel van Nederland een paar weken later nog steeds niet. De gentlemen’s club met het opvallende logo van twee tortelduifjes is al sinds januari 2008 gesloten. Het is een tegenvaller voor de boekhouder annex vastgoedondernemer Chris Kraijpoel (44) uit Soest die sinds december 2011 voor 4 miljoen euro de eigenaar is van Yab Yum. Destijds gaf hij in de Volkskrant aan waarom hij het kocht: ‘Het ging me om het pand, niet om de exploitatie. Het was gewoon een mooie belegging.’

  Club op niveau
  Het rendement op zijn investering blijft vooralsnog uit, want het vinden van een geschikte uitbater verloopt allerminst vlekkeloos. In eerste instantie wordt er onderhandeld met Roelof en Nel Beishuizen, de voormalige eigenaren van seksboerderij De Woeste Hoeve in Matsloot. Dit Groningse koppel wil de grenzen verleggen naar Amsterdam en neemt via tussenpersoon Jan Kos contact op met eigenaar Kraijpoel. De intermediair zou een mondelinge toezegging hebben gedaan, maar de deal ketst af en de Groningers proberen nog via een juridische actie de Yab Yum binnen te komen. Tevergeefs, de rechter stelt het duo in het ongelijk en Kraijpoel kan opgelucht adem halen. ‘Ik ben er niet op uit om een vinger in de pap te houden, maar ik wil uiteraard wel dat de zaak open kan gaan en dat er fatsoenlijke en capabele uitbaters in komen. Als u de heer Beishuizen zelf heeft gesproken weet u ook dat hij door zijn verschijning en taalgebruik geen club op niveau kan leiden. Na een korte ontmoeting van nog geen kwartier had ik deze conclusie reeds getrokken.’
  De Groningers hebben inmiddels hun Amsterdamse droom waargemaakt in seksclub Ria’s. En daar lijkt een soort partnerruil te hebben plaatsgevonden, want de voormalige exploitant van seksclub Ria’s is weer bezig om de exploitatie van de Yab Yum te gaan doen .
  Roelof Beishuizen voorziet ook daar een probleem. ‘De gemeente Amsterdam gaf ons het advies om niet met de heer Kraijpoel in zee te gaan. Als je zijn verleden googlet dan kom je al snel het een en ander tegen. Dat kan een probleem worden bij Bureau Bibob, want zij kijken niet alleen naar de nieuwe huurder, maar ook naar de verhuurder.’

  Bibob
  De aanvraag voor een prostitutievergunning voor Yab Yum is ondertussen nog in behandeling. ‘We wachten op een reactie van het Landelijk Bureau Bibob,’ aldus een woordvoerder van de gemeente Amsterdam die ontkent dat er een negatief advies over Kraijpoel is gegeven aan de Beishuizens. Jaap Oosterveer, de woordvoerder van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, schetst een scenario waarin een vergunning kan worden geweigerd op basis van een dubieuze reputatie van de verhuurder. ‘Als blijkt dat er sprake is van een stromanconstructie dan kan er – ongeacht het feit dat de nieuwe huurder door de Bibob komt – een negatief advies gegeven worden vanwege de verhuurder.’

  Aparte snuiter
  Het curriculum vitae van Kraijpoel schetst het beeld van een ondernemer die gewend is om risico’s te nemen. Hij begint zijn carrière als boekhouder en geeft in de regio Soest kleine en middelgrote ondernemers advies. ‘Ik ken hem als een nette boekhouder met een keurig gezin en een hartstikke aardige vent in de omgang,’ zegt een relatie van zijn voormalige kantoor Tijhuis & Kraypoel. ‘Het was alleen soms een aparte snuiter met wie moeilijk afspraken te maken viel. Als we bijvoorbeeld een eetafspraak hadden gemaakt dan kwam hij vaak niet opdagen. Bij de tweede afspraak betaalde hij dan de rekening om het goed te maken.’
  Kraijpoel begint ook langzamerhand panden te kopen en op 29-jarige leeftijd wordt hij voor 1,2 miljoen gulden eigenaar van het pand van de fameuze Amsterdamse nachtclub Mazzo. Via de Stichting Mazzo Racing Team sponsort hij het gelijknamige raceteam waarin hij zelf ook racet op het circuit van Zandvoort.

  In elkaar meppen
  Ondertussen groeit het wagenpark op de stoep van zijn villa met twee Aston Martin DBS, een Porsche 997 Turbo, een BMW 7-serie en een Audi Q7. Zijn Herman Brood-collectie breidt hij uit tot ongeveer 250 schilderijen en hij koopt een zogeheten spitgatkotter, vergelijkbaar met de Jumbo VI-boot van wijlen prins Bernard. Volgens Kraijpoel ‘een zakelijke aankoop’, maar veel rendement levert het niet op, want de boot blijkt twee kapiteins te hebben: de pensionado Dick Mostert heeft eerder al 2,5 miljoen euro geïnvesteerd in het nog te bouwen schip. De afbouw ervan loopt echter spaak en op het moment dat hij beslag wil leggen op het schip, blijkt Kraijpoel de eigenaar te zijn. ‘Kraijpoel beweert dat hij het schip voor 6 ton heeft gekocht, terwijl het miljoenen waard is,’ zegt jachtwerfeigenaar Elfred van den Broek die het onafgebouwde schip nog steeds op zijn werf heeft liggen. Hij foetert: ‘Ik kan mijn pand nu niet verkopen of verhuren, omdat er een 28 meter lang jacht in ligt. Elke keer als ik dacht: ik ga je nu met een stuk hout in elkaar meppen, begon hij een verhaal en vervolgens loop je weg alsof je de jackpot hebt gewonnen. Als die man ooit bij Shell gaat werken dan geeft iedereen zijn olierechten gratis op.’
  De mensen die Kraijpoel toelaat in zijn netwerk dragen niet altijd bij aan zijn imago van keurige zakenman. Neem Itzhak Meiri, een oude bekende uit de Amsterdamse onderwereld. Kraijpoel hielp hem bij zijn reintegratie. ‘Aan het eind van zijn straf mocht hij met een enkelband naar buiten. Hij vroeg of hij hier mocht werken. Acht maanden was hij technisch medewerker. Hij zat met mij in een stichting, zodat hij bevoegd was om bij de bouwmarkt op rekening te kopen. Hij heeft hier gewoon lopen sjouwen, hoor. Denk je echt dat hij een muurtje had geschilderd als hij een afperser zou zijn?’ aldus Kraijpoel in 2011 in een interview met de Volkskrant. Klusjesman Meiri werd desondanks eind 2006 veroordeeld voor het afpersen van vastgoedmagnaat Erik de Vlieger.

  Notaris opgepakt
  Zijn keuze van notarissen blijkt ook niet altijd even gelukkig. Enkele weken geleden kopte De Telegraaf: ‘Bart V. zat achter Yab Yum-verkoop’ en berichtte dat de Amsterdamse notaris V. van notariskantoor Bakker Voorwinde Mens is opgepakt op verdenking van het verduisteren van 1,5 miljoen euro zwart geld uit de erfenis van “Dikke” Peter Petersen. De opgepakte notaris blijkt ook degene die de koopakte van Yab Yum afhandelde en die verder terugkomt in de notariële aktes rond de verkoop van het vastgoed van Petersen aan Kraijpoel en de doorverkoop van een aantal panden aan vastgoedondernemer Dennis Smits.
  Het kan een ongelukkige samenloop van omstandigheden zijn, net zoals ten tijde van de liquidatie van Petersen in 2009. Na afloop van een zakelijke afspraak met Kraijpoel werd “Dikke” Peter op de parkeerplaats voor Hotel Jan Tabak in Bussum omgelegd. Een jaar na dato wordt Kraijpoel opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord en witwassen. Tweehonderd rechercheurs kloppen ongevraagd op de deur op meer dan twintig locaties, waaronder Kraijpoels huis. ‘Hoofdverdachte in dit witwasonderzoek is de opgepakte Soestenaar die vermoedelijk op grote schaal criminele winsten heeft witgewassen,’ aldus het persbericht van het Openbaar Ministerie destijds.
  Na drie dagen wordt Kraijpoel vrijgelaten en even later vrijgesproken van enige betrokkenheid bij de moord op Petersen. Hij blijft echter wel verdachte in de witwaszaak. Navraag bij het Openbaar Ministerie leert dat Kraijpoel nog steeds het centrale onderwerp is in een witwasonderzoek.

  ‘Die man is gek’
  De eigenaar van het bekendste bordeel van Nederland wordt niet graag publiekelijk herinnerd aan de wilde verhalen die over hem in omloop zijn. Tijdens het interview met Nieuwe Revu blijkt hij er al binnen 5 minuten genoeg van te hebben. In bijzijn van zijn advocaat Marnix van der Werff gooit hij een kadastraal bericht richting de verslaggever. ‘Die man is gek!’ schreeuwt hij over een bron die bij naam genoemd wordt in dit artikel. ‘En u schrijft dat op, zonder zelf gedegen onderzoek te doen,’ aldus Kraijpoel tegen de verslaggever. ‘Ik zal je tot je dood aansprakelijk stellen voor dit verhaal,’ aldus een uitzinnige Kraijpoel, die een dag later zijn excuses aanbiedt.

  Executieveilingen
  Kraijpoel lijkt in zwaar weer te zitten. Vorig jaar werd een groot deel van zijn vastgoedportefeuille aangekondigd op executieveilingen, inclusief zijn monumentale hoofdkantoor, Het Schoutenhuis in Baarn. Het pand werd uiteindelijk onderhands verkocht. ‘Het moge duidelijk zijn dat de ontwikkelingen mij geen goed hebben gedaan,’ zegt Kraijpoel. ‘Banken willen toch versneld van je af. Ik heb de afgelopen jaren een Aston Martin DBS, mijn BMW 7-serie en diverse panden verkocht ter behoud van liquiditeit. Hoewel ik tot op heden nog nergens van beschuldigd ben, heeft de opstelling van het OM er inmiddels wel toe geleid dat ik gestraft ben zonder uitspraak.’
  Het langdurige witwasonderzoek dat bijna drie jaar gaande is, lijkt niet helemaal onderaan de stapel te liggen, want eind vorig jaar kwam Kraijpoel’s naam naar buiten in verband met het voormalige gebouw van de Antwerpse rederij CMB aan de Antwerpse winkelstraat de Meir. De Amsterdamse onderwereld zou daar miljoenen euro’s hebben geïnvesteerd in het appartementencomplex waar een penthouse tussen de 450 duizend euro en 1,3 miljoen euro moest kosten. De Vlaamse krant Het Nieuwsblad stuitte in documenten van het Belgische witwasonderzoek op de naam Chris Kraijpoel. Hij zucht. ‘Ik heb daar nooit enig eigendom gehad en ben zelfs nooit verhoord in dat witwasonderzoek.’
  Zijn oud-zakenpartner Van den Broek snapt er niks van. ‘Hij laat graag zijn criminele contacten doorschemeren, wordt overal mee in verband gebracht, maar loopt nog steeds vrij rond. Hoe kan dat nou?’

  Bordeelrumoer Yab Yum
  De in 1976 door Theo Heuft opgerichte herenclub kent een bewogen geschiedenis. Hij verkoopt de Yab in 1999 aan Hennie Vittali, de zwager van de prominente Hells Angel Harrie S. Dit nadat de inmiddels geliquideerde topcriminelen Sam Klepper en John Mieremet de oprichter van de Yab Yum, Theo Heuft, hebben afgeperst. In 2008 moeten de deuren van het bordeel gesloten worden, omdat de Amsterdamse burgemeester Job Cohen geen nieuwe prostitutievergunning wil verlenen op basis van de wet Bibob. De reden: Harrie S. wordt blijkens een uitspraak van de Raad van State verdacht van ernstige strafbare feiten en zou zeggenschap hebben verkregen in de hoofdstedelijke gentlemen’s club.

  Aankoop via Groninger-akte
  Boekhouder Kraijpoel kocht op 15 december 2011 voor 1 miljoen euro de merknaam en de inboedel, en tekent een koopakte van 3 miljoen euro voor het grachtenpand aan het Singel in Amsterdam. Hij doet dit op naam van Pentagon Amsterdam BV, dat beheerd wordt door Stichting Administratiekantoor Pentagon waar Kraijpoel weer de zeggenschap over heeft.
  Kraijpoel vindt tien meter verderop, op nummer 287, een brievenbus die hij kan gebruiken voor de post van de achterliggende juridische constructie. Een stille getuige is nog een vergeeld briefje met de naam Pentagon Amsterdam op de betreffende deur. Alles lijkt boekhoudkundig geregeld te zijn voor een grand opening, maar Kraijpoel krijgt te maken met de nalatenschap van Vittali. ‘Vanuit de oude eigenaar liggen er nog grote beslagen op het pand. De oude eigenaar heeft tot 1 juli 2018 de tijd om dit op te lossen,’ zegt Kraijpoel, die volgens eigen zeggen daarom een zogeheten Groninger-akte liet draaien door notaris Bart V. van notariskantoor BakkerVoorwindeMens. Daardoor hoeft hij alleen de overdrachtsbetaling te voldoen, en kan het overmaken van de koopsom van 3 miljoen euro wachten tot uiterlijk 1 juli 2018. Kraijpoel geeft desgevraagd aan dat hij toch al ‘voor 1,5 tot 2 miljoen euro’ in de Yab Yum zit.

  Dit artikel verscheen in week 10 in Nieuwe Revu

  dennis@ftm.

 2. SCHULDEISERS, FISCUS, CURATOR EN JUSITIE OPGELET!
  Tientallen schuldeisers staan in de rij en zijn opzoek naar hem, maar wij hebben hem weer gevonden.
  Chris Kraijpoel heeft een nieuwe witwasmachine gevonden. Hij heeft de overige parken van Selekt Resorts BV gekocht van Edwin van Nieuwenhuizen. Inmiddels is Selekt Resort BV te Sinderen failliet, maar snel voor het faillissement probeert Kraijpoel via een nieuwe katvanger, uit onderzoek blijkt deze katvanger zijn eigen vrouw Chantal Jozephina Hendrika Vermeulen te zijn, directeur van het nieuw opgerichte bedrijf Comfort Parcs Nederland BV, de overige parken aan te kopen. (zie ingeschreven koopakte in kadaster)

  Tot grote verbazing werkt de Abn Amro Bank vrolijk mee aan deze transactie. Terwijl in de brabantse vastgoedwereld de geruchten gaan dat Kraijpoel 1.5 miljoen euro zwart betaald aan de eigenaar Edwin van Nieuwenhuizen. Curator B. van Leeuwen vist achter het net.

  Zou het witwas onderzoek dan toch niet voor niets zijn geweest naar de persoon Chris Kraijpoel. Curator B. van Leeuwen zou u uw dossier niet moeten heropenen en contact opnemen met de bank? Een openbare verkoop zal zeker meer opleveren!

  • Zwijgen is voorbij…………………………

   Kris Kraijpoel is niet alleen een oplichter en wanbetaler, maar ook een informant! Mijn vader krijgt nog 850.000 van Kris, maar inplaats van hem te betalen belde hij de CIE lijn en vertelde in geur en kleur waar mijn vader mee bezig was. Dit kost mijn vader 5,5 jaar. Ja, Kris je maakte 1 fout alleen jij wist van het frame. Blijkt nu uit het dossier! Klootzak! Subsidiefraudeur! Wordt tijd dat Justitie jouw straft.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Captcha Captcha Reload