Kadaster

KADASTER – www.kadaster.nl

Algemeen

Het Kadaster is de instantie die van elke vierkante meter van Nederland bijhoudt wie
zich daar allemaal als “juridisch rechthebbende” kan doen gelden. Deze informatie is
van belang voor de rechtszekerheid bij de handel in het onroerend goed.

Het kadaster levert per (kadastraal)adres een kadastraal bericht/uittreksel en een hypothecair bericht/uittreksel die de situatie van dat moment samenvat, alsmede de bij het kadaster over de loop van tijd ingeschreven (notarieele) aktes waarop deze informatie gebaseerd is.

– In het kadastraal bericht kun je terugvinden wie op dat moment de eigenaar van een adres is en met wie deze eigenaar eventueel officieel al een koopcontract heeft gesloten over dat adres.

– In het hypothecair bericht kun je zien of en met welke bank er op dat moment een hypotheek is afgesloten op het pand en of iemand beslag heeft laten leggen op het pand vanwege bijvoorbeeld schulden van de eigenaar.

Omdat eigendom en financiering helemaal niet altijd op de zelfde manier zijn vormgegeven is het aan te raden om zowel het kadastraal bericht als het hypothecair bericht op te vragen. Alleen op deze manier weet je zeker dat je geen beslagleggingen, voorlopige koopcontracten en financieringsconstructies mist.

In de verschillende kadaster-aktes kun je de achterliggende informatie vinden over afspraken zoals die bij de notaris zijn vastgelegd.

– Onder de aanduiding “Hyp4” vind je aktes die ten grondslag liggen aan het kadastraal bericht. Het betreft vooral aktes over verkoop en voorlopige verkoop, splitsing, ruil en herverdeling en veiling. Kort gezegd: transportaktes. Je ziet er weergegeven hoe de verkoop van een adres heeft plaatsgevonden, wie daar bij betrokken is geweest en welke prijs er voor is betaald.

– Onder de aanduiding “Hyp3” vind je aktes die ten grondslag liggen aan het hypothecair bericht. Het betreft onder ander hypotheekaktes en beslagaktes. Het gaat kortom in de aktes niet zozeer over het verhandelen van vastgoed maar om bezwaringsaktes, waarmee beperkingen worden opgelegd door derden aan het verhandelen van dat vastgoed door de eigenaar. Je kunt erin lezen wat de bepalingen van de hypotheek zijn of waarom er beslag is gelegd.

Als je meer wilt weten over een persoon of bedrijf dan alleen over de betrokkenheid bij een bepaald pand kun je de lijst opvragen met al het vastgoed waar aan de persoon of het bedrijf gerelateerd is. Op de objectlijst kun je regionaal of landelijk een overzicht zien. Er zijn twee soorten objectlijsten.

– Op de objectlijst betrokkene kom je alle panden tegen waarbij de persoon of bedrijf via een andere eigenaar betrokken is.

– Op de objectlijst rechthebbende kom je alle panden tegen waar de persoon of bedrijf zelfstandig rechthebbend is.

Voor een duidelijk overzicht is het aan te raden beide lijsten in te zien. Vooral te verwachten ontwikkelingen kunnen uit de objectlijst betrokkene worden afgelezen. Hierin vind je bijvoorbeeld ook de panden waarvoor de persoon of bedrijf een voorlopig koopcontract heeft afgesloten.

Kadaster-on-line

Voor de informatie van het Kadaster moet betaald worden, ofwel eenmalig: dit gaat dan via on-line betaling met een credit-card ofwel via een abonnement: dit gaat met facturen of een automatisch incasso. Het abonnement kent extra betaal-informatie en algemene zoekmogelijkheden waarvoor niet extra betaald hoeft te worden. De on-line abonnee versie van het Kadaster heet “Mijn-Kadaster” en bestaat uit een statistisch instrument Kadata en de hier meer ter zake doende Kadaster-on-line. Voor het abonnement wordt een vast maandbedrag betaald en verder wordt er per document een vast bedrag betaald. Bij een automatisch incasso hoeven er zelfs geen abonnementskosten betaald te worden en worden er alleen per informatie-aanvraag kosten in rekening gebracht.

Zonder abonnement is er echter maar een gedeelte van de informatie beschikbaar: alleen het kadastraal bericht, waarbij geen akte-informatie wordt weergegeven. Akte-informatie op het kadastraal bericht, het hypothecair bericht en de twee types aktes zijn alleen met een abonnement on-line verkrijgbaar. Het is juist deze informatie die het meeste licht werpt op de handel met en de financiering van vastgoed. Het is dus aan te raden om een abonnement te nemen wil je een beetje vlot onderzoek kunnen doen. Vergeleken met on-line betalen zijn er bij een automatisch incasso geen extra kosten aan verbonden.

Kadaster zonder abonnement

algemene uitleg: http://kadaster.nl/index.html
online kopen informatie: https://kadaster-on-line.kadaster.nl/na.asp
kosten kadastraal bericht: 2,15 EURO (prijspeil 1-1-2009)
openingstijden: dagelijks 07:00 – 01:00 ‘s nachts
betaling: credit-card

Kadaster-abonnement

informatie: http://kadaster.nl/zakelijk/producten/kadaster-on-line.html http://www.kadaster.nl/zakelijk/kol_documentatie/Gebruikershandleiding_Kadaster-on-line_Versie_4_90.pdf
tarieven: http://kadaster.nl/zakelijk/producten/tarievenlijst.html#kol
5,10 euro per maand voor abonnement (prijspeil 1-1-2009).
0,00 euro per maand voor abonnement bij automatisch incasso (prijspeil 1-1-2009).
2,15 euro per uittreksel of akte (prijspeil 1-1-2009).
0,60 euro minimaal per objectlijst (prijspeil 1-1-2009).
aanmelden: http://kadaster.nl/zakelijk/producten/mijnkadaster.html# “Na ontvangst van uw aanmelding, sturen wij u een contract toe. Na ondertekening van het contract krijgt u binnen vijf werkdagen een bevestiging. De door u opgegeven beheerder ontvangt van ons het wachtwoord en de inlogcode.”
openingstijden: dagelijks 07:00 – 01:00 ‘s nachts
betaling: automatisch incasso of facturen per post of mail

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Captcha Captcha Reload