Handelsregister

HANDELSREGISTER – www.kvk.nl

De Kamer van Koophandel houdt het Handelsregister bij. Daarin wordt per ingeschreven rechtspersoon (bedrijf, stichting of vereniging) een onderliggend dossier bijgehouden. In dat dossier zitten jaarcijfers, (notarieele) aktes en eventuele mutaties. Deze zogeheten deponeringen geven een beeld van hoe de juridische aansprakelijkheid binnen een rechtspersoon is geregeld. Deze informatie biedt andere bedrijven en particulieren rechtszekerheid bij het aangaan van zakelijke verhoudingen. De Kamer van Koophandel levert uit het Handelsregister uittreksels die de huidige situatie van een rechtspersoon samenvatten als ook de onderliggende “deponeringen” waarop die situatie tot stand is gekomen.

In een uittreksel uit het Handelsregister kun je terugvinden:

– de contactgegevens van de rechtspersoon (adres, postbus, telefoon, e-mail)
– de namen waaronder de rechtspersoon handelt
– de bedrijfsstructuur waarbinnen de rechtspersoon valt
– welke personen de rechtspersoon besturen
– wie de aandeelhouders zijn van het kapitaal van het bedrijf
– de data waarop de bestuurders en aandeelhouders in functie zijn getreden
– wat het vermogen van de rechtspersoon is
– of de rechtspersoon is opgeheven, failliet is of een curator is aangesteld
– gegevens m.b.t. eventuele vorige adressen, bestuurders, aandeelhouders en handelsnamen

Onder de deponeringen kun je vinden:

– (notarieele) oprichtingsaktes
– in- en uitschrijvingen van bestuurders
– adreswijzigingen
– jaarstukken
– wijzigingen in de bedrijfsstructuur

Het Handelsregister on-line heeft een uitgebreide zoekmachine om tussen de honderdduizenden ingeschreven rechtspersonen de juiste te vinden. Deze kosteloos via het internet toegankelijke zoekmachine is het portaal tot de uiteindelijke betaalde informatie. Je kunt zoeken op KvK-dossiernummer, handelsnaam en adresgegevens.

Toegang tot de betaalde informatie op de website is mogelijk na registratie en het ontvangen van een toegangscode. De uittreksels zijn daarna eenvoudig on-line op te vragen. Daarnaast kan een gedeelte van de achterliggende deponeringen via KvK-online worden opgevraagd. De overige, niet op het Handelsregister on-line weergegeven documenten zijn middels telefonische bestelling eveneens digitaal verkrijgbaar.

Handelsregister-on-line
zonder/met toegangscode (gratis/niet-gratis)

informatie: http://www.kvk.nl/handelsregister/default.asp http://www.kvk.nl/handelsregister/020_Handelsregister_online/zoekeninhethandelsregister/zoekeninhethandelsregister.asp http://www.kvk.nl/Images/HRhandl_tcm16-125873.pdf https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm
tarieven: http://www.kvk.nl/handelsregister/020_Handelsregister_online/tarievenbetaalwijzenenopeningstijden/Tarievenenopeningstijden.asp
0,00 euro per maand voor toegangscode
2,50 tot 9,00 euro (ex. 19% BTW) per uittreksel
aanmelden: http://www.kvk.nl/toegangscode https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/RBU/RBWWW30@ “Wanneer u uw toegangscode direct per mail wilt ontvangen moet u kiezen voor online betalen. Bij automatische incasso wordt uw toegangscode binnen twee werkdagen per post toegestuurd.”
openingstijden: dagelijks 08:00 – 24:00
betaling: automatische incasso of on-line via creditcard tegoed opwaarderen.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Captcha Captcha Reload