Komende huurverhogingen, alle huurders flink de klos

Met de huurbrief 2011 heeft minister Donner van Binnenlandse Zaken, het ministerie wat tegenwoordig over woon en huurbeleid gaat, zijn geplande maatregelen binnen woon- en huurbeleid gepresenteerd. Deze maatregelen houden ernstige huurverhogingen in voor alle zittende huurders en dus ook een veel duurdere en ontoegankelijkere woningmarkt voor alle toekomstige huurders, de woningzoekenden.

Hieronder de plannen op een rijtje;

Ten eerste stelt Donner de jaarlijkse huurverhoging voor sociale huurwoningen per 1 juli vast op 1,3%. Dit is een gematigde huurprijsstijging die gelijk is aan het inflatiecijfer over voorgaand jaar. Maar daar bovenop wil minister Donner een extra huurverhoging van maar liefst 5% voor huishoudens met een inkomen boven €43.000. Wat voor deze inkomensgroep dus een totale forse huurverhoging van 6,3% betekent. Om deze koppeling tussen huurverhoging en inkomen te maken is een wetswijziging nodig, een dergelijke wetswijziging is op dit moment bij het kabinet in voorbereiding. Als argument om een dergelijke extra huurverhoging in rekening te brengen noemt Donner het tegengaan van het zogenaamde ‘scheefwonen’.

Ten tweede is het plan om het aantal woningwaardering punten voor woningen te verhogen met 25 punten. Wat betekent dat de maximaal redelijke huurprijs voor een woning omgerekend met zo’n €120 wordt verhoogd. Deze maatregel lijkt voornamelijk negatief uit te pakken voor nieuwe en doorverhuizende huurders, wanneer de ene huurder van de woning af gaat en er een andere huurder op de woning komt wordt deze geconfronteerd met de 25 punten, €120, verhoging voor dezelfde woning. Een huurcontract van zittende huurders kan niet zomaar worden opengebroken en dus zal de maandelijkse huurprijs niet veranderen…
Maar dat is niet volledig, ook huurders die de rest van hun leven in de zelfde huurwoning willen of moeten blijven wonen zullen met de huurverhoging te maken krijgen. Bijvoorbeeld bij een huurverlagingprocedure bij de Huurcommissie wordt de huurverlaging berekend vanuit de maximale huurprijs. Wanneer aan de puntentelling 25 punten en dus aan de maximale huurprijs €120 zijn toegevoegd zal een huurverlaging in verband met bijvoorbeeld achterstallig onderhoud opeens veel minder laag uitvallen. Misschien zelfs wel hoger dan de op dat moment betaalde huurprijs!
Er wordt in eerste instantie gezegd dat dit moet gaan gelden voor woningen in de regio’s met woning schaarste maar er wordt ook al gezegd dat dit voor alle woningen in alle regio’s moet gaan gelden. Overigens is Amsterdam natuurlijk een top-schaarste gebied dus hier zal die maatregel sowieso doorgevoerd worden. Het voornemen is deze maatregel per 1 juli 2012 in te voeren.

De huurverhogingplannen van dit CDA en VVD kabinet met PVV steun liegen er duidelijk niet om. Huren wordt voor iedereen in de nabije toekomst stukken duurder. Deze huurverhogingplannen treffen individuele huurders en huishoudens in de portemonnee. Maar de plannen zijn ook duidelijke politiek van dit kabinet om huren veel ontoegankelijker en duurder te maken waardoor veel mensen dan toch maar (gedwongen) gaan denken aan een woning kopen. Doormiddel van verhogingen en de extra punten zullen meer en meer woning in het geliberaliseerde (vrije markt) deel van de huursector terecht komen. Waardoor deze plannen maatschappelijk gezien ook duidelijk een koers zijn naar meer liberalisering en privatisering van de woningmarkt.

En daarbij, iedere cent huurverhoging waartegenover geen duidelijke kwaliteitsverbetering van de woonruimte staat is alleen maar een cent meer in de zak van de huisbaas.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Captcha Captcha Reload