Categorie archief: publiek

Stadsdeel Zeeburg faciliteert leegstand voor speculatie

In de Balistraat in Amsterdam Oost heeft Stadsdeel Zeeburg op een opvallend vroeg stadium haar bouwambtenaren ingezet om het splitsen van enkele panden door uitponder DH Real Estate te vergemakkelijken. Mede dankzij deze inspanning zijn enkele huurders vertrokken. En wat blijkt? Minstens een van de panden is inmiddels weer als beleggingsobject op de markt gezet! Lees verder over deze Maatschappelijk Gesubsidieerde Speculatie…

Het houdt niet op in Stadsdeel Zeeburg (Amsterdam Oost). Ditmaal het verhaal over een drietal panden, de Balistraat 109, 111 en 113 eigendom van de broers Robbie en Hans van Laar. Inmiddels zijn de panden in november 2009 in een voorlopig koopcontract doorverkocht aan DH Real Estate van Richard de Hoog. De plannen van DH lijken duidelijk, ze vragen begin januari 2010 een bouwvergunning aan (inmiddels op 27 januari 2010 afgewezen door de welstandscommissie) en willen natuurlijk uitponden. Maar op 18 maart 2010 staat het pand Balistraat 113 opeens als beleggingsobject voor 425.000 euro op Funda te koop (zie: 1, 2). Niet zo verrassend, gewoon speculatieve handel. Maar wat wel opvallend is.., dat is de rol die Bouw- en Woningtoezicht van Stadsdeel Zeeburg in deze speculatie-soap speelt.

Een aantal maanden geleden kregen de bewoners van Balistraat 109, 111 en 113 een ambtenaar van Bouw- en Woningtoezicht (BWT) Zeeburg over de vloer met het verhaal dat de panden gesplitst gaan worden. De ambtenaar deelde mede dat huurders wel konden blijven maar dat de bijbehorende werkzaamheden nogal wat overlast en gedoe voor zittende bewoners met zich meebrengen. De huurders zouden daarom ook met een stadsvernieuwingsurgentie uitgeplaatst kunnen worden. Huurders waren wel onder de indruk van dit verhaal, er was ook al niet te best onderhoud gedaan aan hun woningen, dus dan maar uit verhuizen. Op deze manier zijn of komen op enkele etages na de Balistraat 109 en 111 helemaal leeg. Op nummer 113 gaat het ondanks de mogelijkheid met een stadsvernieuwingsurgentie uit te verhuizen wat minder makkelijk, hier willen de meeste huurders blijven en staat slechts 1 etage leeg.

Dat de bouwambtenaren voor het eerst van zich laten horen in november 2009 is uberhaupt ver voor dat er een bouwvergunning aangevraagd wordt en een splitsing aanvraag is nog steeds nergens te vinden, aldus bevestigd door Stadsdeel Zeeburg eind februari 2010. De door het Stadsdeel gefaciliteerde uitplaatsingen lijken dus weinig te maken te hebben met de noodzakelijke verbouwingen en wegwerken van achterstallig onderhoud. Een stadsvernieuwingsurgentie wordt normaal alleen verstrekt in gevallen van sloop en ingrijpende renovatie waardoor de bewoner echt niet meer op de woning kan blijven. Als je als Stadsdeel zo je nek uitsteekt voor de uitponders van DH Real Estate moet je wel erg veel vertrouwen in ze hebben.

Wethouder wonen van Zeeburg Nico Papineau Salm en zijn ambtenaren kijken niet verder dan hun neus lang is. Zo komt DH Real Estate voor in een zeer omstreden ABC constructie rond de Transvaalstraat 79. Hier verkoopt Singeldam Vastgoed (Jeroen Kool) het pand aan Capital Investments die dan doorverkoopt aan DH Real Estate die weer doorverkoopt aan Perca Vastgoed. Dat allemaal in 9 maanden met een prijsstijging van 230%. DH komt ook voor in een prijsopdrijvende doorverkoopconstructie rondom Pretoriusstraat 15, ook in Amsterdam Oost. Dat pand wordt nu door Baars / Perca uitgepond.

Singeldam, DH en Perca zijn overigens alle drie zakelijk partners van Buur Vastgoed en laat Bart Buur nu net bij Balistraat 109, 111 en 113, op een stoel die nog warm is van BWT, de laatste uitplaatsingen regelen. Ook een pikant detail is dat medebestuurder van het DH Vastgoed concern (zie: 1,2), aannemer dhr. Jaap van der Boon, geen onbekende is van BWT Zeeburg. Van der Boon werd vaak samen met een BWT ambtenaar gesignaleerd bij de Celebestraat 33 t/m 36 en in de buurt daarvan toen het ijverige uitplaatsen van de huurders daar het nodige stof (inclusief thuisbezoeken bij de huurders door deelraadsleden) deed opwaaien (zie 1, 2, 3). Vindt BWT Zeeburg inmiddels dat haar vertrouwde aannemersvrienden ook een stukje van de uitpondtaart mogen genieten?

Lekker dan, iedere speculant met een net pak is wanneer die op een scootertje onder de spoorbrug door Zeeburg binnen rijdt in het kader van het ‘Werelds Wonen’ project opeens een betrouwbare zakenpartner van het Stadsdeel. Meer nog dan dat, het Stadsdeel Zeeburg praat het pand voor ze leeg of doet in ieder geval daarvoor haar uiterste best. Het gaat zooo makkelijk in Zeeburg. De Funda advertentie vat het goed samen: “Op dit moment is er een stadsvernieuwingsproject gaande in de wijk. De Indische Buurt is de Amsterdamse wijk waarin de meeste voormalige sociale huurwoningen worden omgezet naar koopwoningen.”

Zoals gezegd staat op 18 maart Balistraat 113 voor 425.000 euro te koop op Funda. Wie o wie gaat het kopen, en voor hoeveel? Een makelaar van Groot Amsterdam Makelaardij meldde een week geleden dat de advertentie op Funda inmiddels is weggehaald omdat er al weer onderhandelingen lopen waar ook Balistraat 109 en 111 mogelijk bij betrokken zullen worden (!). Wellicht is het Stadsdeel straks nog een keer zo genereus om een rondje langs Balistraat 113 te doen en nog een etage leeg te wapperen met urgentie papieren voor de volgende eigenaar in de rij met, kuch kuch, hele serieuze plannen. Want Zeeburg vindt blijkbaar dat al die sociale huurwoningen een probleem zijn en onder het mom van opvijzelen van de bouwkundige staat van panden probeert het Stadsdeel haar ideologische ‘Werelds Wonen’ campagne tegen sociale huur voort te zetten (zie: 1, 2, 3, 4, 5).

Het Stadsdeel en hun BWT afdeling zouden zich moeten inzetten voor renovatie van woningen, het aanpakken en aanschrijven van huiseigenaren bij achterstallig onderhoud en verder niets! Bij splitsing zou er een terugkeergarantie zonder huurstijging voor huurders moeten zijn. Waarom zet het Stadsdeel haar ambtenaren zo vroeg in om huurders te bewegen om te verhuizen? Verder, hoe voorkomt het Stadsdeel dat DH Real Estate de leeg gekomen panden, wellicht compleet met splitsing vergunning, (met winst) doorverkoopt? Op dezelfde manier als DH nu blijkbaar Balistraat 113 al niet meer wil omdat het Stadsdeel en Bart Buur het niet leeg genoeg kregen en het dus onrendabel wordt, want in zittende huurders investeren…. tja, dat doen ze in Zeeburg niet.

Niet scheefwonen is een probleem, maar scheefkopen


Een eigen huis kopen en ondanks je (aflossingsvrije, dom!) hypotheek proberen dat huis te behouden wordt in de “war on crisis” enorm gesponsord door allerlei peperdure financieele regelingen.

De overheid blijft krampachtig geloven in het dogma van huurders die zouden scheefwonen: die te veel verdienen en te weinig huur betalen. Met behulp van belastinggeld laat men daarom de nieuwe huizenkopers voordringen op de huurders, die men jarenlang op wachtlijsten laat wegrotten. Het gevolg: mensen stappen sneller in een koopwoning. Wat blijkt: de hypotheekschulden nemen enorm toe. (Vastgoedjournaal 22 maart) De huizenkopers zetten daarmee het belastingsstelsel onder druk. Zie daar de keerzijde van het streven naar eigen woningbezit. Waarom de oplossing in vastgoed zoeken als vastgoed het probleem is. Nu heeft de overheid een nieuw er bij geschapen: scheefkopen.

“Rooie Ron” en de krakers van de Baambrugse Zuwe

De Baambrugse Zuwe. Toonbeeld van teveel geld en gebrek aan smaak. Veel wit marmer, vergulde leeuwenkoppen bij de altijd gesloten poort van de villa’s, zelfs Hummers tref je daar nog volop aan. Ordinaire zooi dus. Een dijkje voor de Amsterdamse nouveau riche, vooral bestaand uit de vastgoed- en andere penoze. Andre Hazes had hier natuurlijk zijn optrekje. En toen werd in september 2009 opeens de leegstaande villa van ‘Rooie Ron’ midden op de Zuwe gekraakt.

‘Rooie Ron’ had wat akkefietjes met de politie. Verstandig als hij was had hij zijn speedbootje altijd afgemeerd aan de steiger achter huis, klaar om te vertrekken. Die akkefietjes met justitie zijn onder andere terug te leiden tot de IRT tijd. Volgens de Revu was ‘Rooie Ron’ destijds de ‘buitenlandman’ van de Deltagroep. Ook werd Ron nogal vaak met vuurwapens gesignaleerd.
Toen in december 2007 een peloton van 30 man politie en FIOD de villa bestormde op zoek naar ‘Rooie’ Ronald Jasper de Jong kon Ron gewoon via de achterdeur wegkomen om vervolgens met speedboot op de Vinkeveense plassen te verdwijnen. Het moet er hebben uitgezien als een slechte B-film.
Sindsdien wordt Ron gezocht. Naar verluidt verkeert Ron met zijn Thaise vrouw in een paradijsje in Thailand. Ron had namelijk in de haast toen hij zijn woning verliet nogal wat foto’s achtergelaten. De hermandad zal bij de huiszoeking de wietplantages zeker hebben aangetroffen, zelfs het botenhuis was verbouwd tot een plantage.

De villa, Baambrugse Zuwe 141 A, staat op naam van een ondertussen failliet Zwitsers bedrijf, Erro Textiles AG. De Zwitsers hebben het bedrijf al ongeveer ontbonden terwijl het nog eigenaar is van deze toch kapitale villa. Nou, het is vooral de grond die een kapitale waarde vertegenwoordigt. Bij de kraak groeide er struiken uit de schoorsteen, dat geeft aan dat er lange tijd geen onderhoud was gepleegd. En van binnen moet er zeker ook wat gebeuren, de laatste verbouwing is van de jaren ’80, de slaapkamers vol met tijgerprints kunnen nu toch echt niet meer.. Wat een lelijke villa is dat, wat dat betreft past Ron helemaal thuis op de Baambrugse. Tijgerprints tot op het plafond…

Maar goed, de eigenaar is dus een rechtspersoon die in liquidatie is. Het was wel duidelijk dat Ron betrokken was bij Erro Textiles, net als zijn compaan Johnny Lacunes. Lijkt wel een artiestennaam.
Toch heeft Ron onlangs de krakers gedagvaard omdat hij zijn pand terug wil. Hij was natuurlijk niet zelf op de zitting aanwezig, hij laat zich echt niet vrijwillig in een rechtbank zien. Of zoals het in het AD/Utrechts Nieuwsblad op 19 januari stond: “Het eerste probleem is dat De Jong, om gezondheidsredenen niet bij de zitting aanwezig, niet staat ingeschreven in het bevolkingsregister van De Ronde Venen. ,,Vanwege zijn verleden vreest hij geliquideerd te worden. Er zijn ook bedreigingen in die richting geuit,” zegt zijn advocaat M. Jeths.” Tot zover het AD.

Ook de bekende strafadvocaat mr. Toenbreker heeft Rooie Ron leren kennen. Nadat hij Ron een tijd onderdak had verschaft bekoelde de relatie. Dit escaleerde zo ver dat als gevolg daarvan Toenbreker een tijd ondergedoken heeft gezeten en uiteindelijk zijn carriere heeft opgegeven. Inzet was een conflict over een beslag op deze villa ter waarde van 2.6 miljoen.

Het mag duidelijk zijn dat Ron zijn villa nog niet meteen terug krijgt van de rechtbank in Utrecht. Teveel onduidelijkheden, teveel vraagtekens. Van wie is de villa eigenlijk? Wat wil Ron nu doen met de villa? Wordt Ron eigenlijk nog gezocht door Justitie?

Rapport “Kraken anno 2009”

De Faculteit de Rechtsgeleerdheid, Sectie Criminologie van de Vrije Universiteit heeft een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van de Amsterdamse kraakscene anno 2009. De conclusies lijken een goed beeld te geven van de daadwerkelijk situatie. Wat echter met dit wetenschappelijk onderzoek ook weer eens pijnlijk duidelijk is geworden hoe de politiek toch de door haar zelf gecreëerde hypes over verdergaande geweldpleging heeft misbruikt om een wet aan te nemen om het kraken te verbieden. De onderzoekers zijn er stellig in: “Van verharding kan niet worden gesproken.”
Ook komen de onderzoekers tot de conclusie dat bijna alle krakers full-time werken of studeren.

Het hele rapport is hier integraal (pdf) te lezen.

Speculatiepanden in Amsterdam-Oost gekraakt

Zondag 22 november 2009 verscheen er een bericht op activistenwebsite Indymedia.nl over een kraakactie in Amsterdam Oost. De kraakgroep had haar (uitzoek)werk goed gedaan en publiceerde de hele handel en wandel van de panden in de Vrolikstraat. Enkele steekwoorden zijn: Chris Thunnessen, “waarde”stijging van 632% in acht jaar, ‘s Winters Binnen Vastgoed.

Met toestemming hieronder het integrale verhaal:

Huurders de dupe van speculatiepraktijk van 6 miljoen: bezetting!

AMSTERDAM. Zondag 22 november 2009 heeft actiegroep ‘Vrolijk Blijven’
Vrolikstraat 278 in de Amsterdamse Oosterparkbuurt bezet. Speculanten
hebben sinds 2005 15 panden aan de Vrolikstraat in handen en proberen nu
hun investering te verzilveren door huurders uit hun huizen te zetten. Met
de bezetting wil de actiegroep afdwingen dat alle woningen worden
opgeknapt en in de sociale huur blijven.

De panden aan de Vrolikstraat 268-296 zijn in een drietal
verkoopstransacties sinds december 2000 exorbitante 632% in waarde
gestegen. Bij een eerste verkoop was de koopsom nog 1,5 miljoen euro.
Chris Thunnessen, onder meer bekend als financier van Rita Verdonks partij
TON, heeft er in 2005 al 4,5 miljoen voor betaald. De tegenwoordige
eigenaren, Boris Otte, Bart Harts en Steven Lendrink, kochten de huizen in
2008 uiteindelijk voor 7,6 miljoen euro. Onderhoud is in de hele periode
alleen aan de buitenkant gepleegd. De FGH bank financierde de laatste koop
en heeft in totaal 12 miljoen euro aflossing tegoed.

Zulke waardestijgingen zijn alleen mogelijk door het verdrijven van
zittende huurders. Een aantal woningen stond al leeg. Actiegroep ‘Vrolijk
blijven’ heeft deze woningen bezet om haar eisen kracht bij te zetten:
alle huizen moeten opgeknapt en weer verhuurd. De gemeente Amsterdam moet
geen medewerking verlenen de splitsing en het verdrijven van huurders.
Bezetster Miranda Wibaut verwoordt het zo: ?De huurders zijn al jaren een
speelbal van de eigenaren en krijgen geen gehoor bij de politiek. Daar
komt nu een eind aan. Wij gaan pas weg, als vast staat dat alle woningen
sociale huur blijven.?

wintertuin@squat.net

EIND PERSBERICHT

Achtergrond

Korte eigendomsgeschiedenis Vrolijkstraat 268-296 sinds 2000
De 15 woonhuizen aan de de Vrolikstraat 268-296 zijn sinds 2000 3 keer
doorverkocht en hebben in deze periode een waardestijging van liefst 632%
ondergaan. De verkoopprijzen rezen 1.540.000 euro (guldens) in 2000 tot
inmiddels 7.600.000 euro in 2008. Zulke prijsstijgingen zijn weliswaar
typisch voor deze periode maar kunnen slechts behaald worden door op een
uiteindelijke verkoopprijs van alle betrokkene woningen als
koopappartementen te speculeren.

De bijhorende laatste hypotheek spreekt de zelfe taal: in de
huuropbrengsten van ruim 200.000 euro de rente (6% van 6.800.000 =
400.000). Nooit bekostigen. De hypotheek is daardoor alleen maar aflosbaar
als ook alle huurders hun woning verlaten.

In detail (met documenten):

2000-12-29

Familie Simons verkoopt het blok aan Harry van Dort voor 1.560.000 euros
(3.450.000 gulden)

2005-04-01

Van Dort verkoopt an to Verad BV (en diens directeur Chris Thunnessen)
voor 4.050.000 euros

2005-05-27

Verad BV fuseert met Ranko BV, waar eveneens Thunnessen de directeur is.

2008-12-01

Ranko BV verkoopt aan Alevanderpark Investments II bv, via een heuse
contructie in handen van Boris Otte, Bart Harts en Steven Lenderink, voor
7.600.000 euros

De FGH Bank verleent en hypotheek van 6.800.000 euro met diens verstaande
dat uiteindelijk 12.000.000 terugbetaald moeten worden.

Huurstrijd tot aan de politiek

De bewoners hebben al in 2008 een Bewonerscommissie op gericht o met de
wissellende eigenaren beter over de toekomst van de panden te kunnen
onderhandelen (www.vrolikstraat.com).
Dat dit ook met Otte, Harts en Lenderink niet over rozen ging blijkt uit de text van een inspraak bij het stadsdeel oost-Watergraafsmeer op 12 oktober 2009.

In wezen komt het conflict erop neer dat de eigenaren de huizen willen
splitsen en daarvoor de fundering moet worden hersteld. Tegen de bewoners
wordt dit gerechtvaardigd door een op verkeerde feiten baserende
funderingsrapport. Bovendien worden huurders ‘druk uitgeoefend’ door de
eigenaar op ‘vrijwillig te verhuizen’ ondermeer door het plaatsten van
‘anti-kraak-wachten uit eigen kring’ die ‘intimiderend’ optreden en
‘geluidsoverlast veroorzaken’.

Wethouder Princen geeft bij bewuste raadszitting aan om erna te willen
kijken. In de tussentijd is door de eigenaren een vergunning tot
funderingsherstel aangevraagd.

De (voormalige) eigenaren
Chris Thunnessen heeft via zijn Metterwoon Holding een heus vastgoed
Imperium (quote 77, 300 mil). Hij is in de media bekend als een van de
vastgoedbaronnen, die zowel Pim Fortuyn als Rita Verdonk hebben
gefinancierd omdat van deze politici een in hun ogen vriendelijker klimaat
voor hun sector zouden creeren.

Bart Harts en Boris Otte werken, via een ingewikkelde bedrijfsstructuur
samen bij allerlei vastgoedprojecten in Amsterdam, zo ook onder de namen
s’Winter Binnen en Alexanderpark Investments II, mede-eigenaar van de
Vrolijkstraat 268-296. s’Winters Binnen heeft eerder soortgelijke
projecten deelgenomen en een reputatie opgebouwd. Hun praktijken zijn
(ondermeer) verslaan door het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag.

Het speculatieonderzoekscollectief bericht zowel van heftige conflicten
ivm met sloop van monumentale panden als participaties in
‘waardeverhogende’ ABC constructies.

Steven Lenderink is met zijn Vastgoed bvs, waaronder Arosa bv,
mede-eigenaresse van de Vrolikstraat, pand en katoorgenoot van Otte en
Harts en kennelijk een soort ‘junior partner’. s’Winter binnen treed soms
op als ‘beheerder’ van panden in eigendom van Lenderiks bvs.

Westermarkt 3; verkrotting, illegale splitsing en nu voor 3e maal gekraakt

Eén van de panden waar op deze blog al veel aandacht aan is geschonken is de Westermarkt 3. Zojuist publiceerde Indymedia dat het pand voor de derde keer is gekraakt nadat het casco pand door Watze de Vries en zijn broer Roelof Meine de Vries is verkocht aan ene Mohammed Bensellam. Al snel na de kraak kwamen meerdere ‘belanghebbenden’ naar het pand die dreigden met een knokploeg. Vorige week nog, op 12 oktober hebben de gebroeders De Vries nog 11 andere panden verkocht (kadasterakte) aan Bensellam. Panden in onder andere de Bestevaestraat, Bilderdijkstraat, Jan van Galenstraat, Rozengracht, Nieuwe Brugsteeg, Sint Olofssteeg en Oude Hoogstraat.

De etages van de Westermarkt 3 staan nu op Funda te koop alsof het pand gesplitst zou zijn, daar is echter geen sprake van. Het is nog maar de vraag of het stadsdeel voor dit pandje met kleine woningen uberhaupt ooit een splitsingsvergunning zal verlenen.

De twee De Vries gebroeders worden door Justitie sinds 2004 verdacht van het exploiteren van wietplantages in hun panden, witwassen van gelden via een Turkse bankrekening waarbij ze zelf naar Turkije vlogen met een koffer vol met geld, fraude en valsheid in geschrifte. Tijdens de verhoren hebben de verdachten veel va nde verdenkingen toegegeven. Het is nog onduidelijk of de De Vries brothers zich nog moeten verantwoorden voor de rechter.

Vraagtekens bij weer een hotelplan

Op indymedia is een interessant artikel verschenen over een kleine projectontwikkelaar die onder andere van huurwoningen hotels wil maken. Dit gaat over Saad Selim, eerder bekend als de manager van Hotel Waterfront, die zijn bedrijven had gevestigd op de begane grond van Wilhelminastraat 155 en Oudezijds Voorburgwal 302 in Amsterdam.

Nu wil hij de panden Ceintuurbaan 215-217 omzetten in een hotelpand waarbij hij Stadsdeel Oud-Zuid beloofde om de huurwoningen die hij daar zou onttrekken weer zou bouwen aan de Oudezijds Voorburgwal 302. Per saldo zouden er dan geen sociale huurwoningen verdwijnen, was het idee. Maar wat dient hij vervolgens even later in bij stadsdeel Centrum? Een bouwaanvraag om aan de Oudezijds Voorburgwal 302 een hotel te bouwen! En zo zijn er meerdere zaken die een beetje stinken.

Enter Sandmann

Over zowel ‘onderkoning’ van Bonaire als ‘krottenkoning’ van Amsterdam Niek Sandmann doen al jaren allerlei geruchten de ronde, van pure speculatie op Bonaire tot fraude. Deze grote Amsterdamse vastgoedboer resideert tevens het halve jaar op Bonaire alwaar hij de rijkste bewoner is.

Zat ook aldaar ooit met Erik de Vlieger in de luchtvaartmaatschappijen. Na de val van De (hoog) Vlieger ging Sandmann door met de vlieghandel.
Verdacht was het dan ook toen op op 4 november 2003 een vliegtuigje van Sandmann neer stortte op het strand van Donkey Beach te Bonaire. Het vliegtuig was net teruggekomen van een vlucht naar Colombia (…) waar het een patient naartoe had gebracht. Persfotografen werden niet toegelaten op de plek waar het vliegtuigje was neergestort.

De innige relaties (PDF / pag. 2, incl. foto’s van Sandmann en Booi) met de politiek leider van de UPB Ramon Booi leverde in het verleden al de nodige schandalen op waaronder de verdenking van omkoping. Nu is deze Booi, partijleider van de UPB, weer in opspraak gekomen doordat op 8 september 2009 een huiszoeking door de Nationale Recherche in opdracht van het Landelijk Parket heeft plaatsgevonden in zijn huis. De zaak draait om grootschalige cocaine smokkel vanuit Colombia naar onder andere Nederland en het witwassen van de winsten door deze te investeren in vastgoed op de Antillen. Hoofdverdachte is ene Willem van Wijngaarden, ook al een kennis (pdf: pag. 12) van Sandmann.

Zou Sandmann nog iets uit te leggen hebben?

Docu: Leegstand zonder zorgen

Abel Heijkamp heeft in een documentaire die gisteren werd gepresenteerd en vandaag online is gezet een mooi beeld neergezet van de nietsontziende praktijken van de anti-kraakbureaus. Bewoners krijgen onder andere te maken met onaangekondigde huiscontroles, mogen geen logees hebben, krijgen geen duidelijkheid over de specificatie van de ‘woonvergoeding’, moeten onbetaald bewaker spelen, mogen niet met de pers praten etc. Kijktip!

Caransa ontvoerd door Magere H.

Laatst ontviel ons Peter van der Vloodt, nu op 93-jarige leeftijd Maurits Caransa. Diverse van de oude ridders zijn opgevolgd door hun (klein-)zonen. Caransa door Maurits jr. Caransa en Salo Caransa. (Zie eerder blog) Van der Vloodt door Bart van der Vloodt. Wie hebben we nog meer? Peter ter Borgh heeft alvast een Rutger ter Borgh rondlopen. Collega Van Eijsden heeft Sander van Eijsden en Rene van Eijsden. (Meer tips graag in de comments!) Speculatie blijkt wel degelijk erfelijk. Maar van de oude Maup, die op 5-jarige leeftijd begon met de handel in zelfgehakt hout, mocht het niet zo heten: ‘Ik ben gewoon handelaar in onroerend goed. Dat daar wel eens speculatie bijkomt, omdat een bepaald object in waarde stijgt, is alleen maar plezierig.’